Illustrasjonsbilde av oppdrettsanlegg. Foto: Niva

Bærekraft og vekst i europeisk havbruksnæring

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er tildelt nær 10 millioner kroner fra EUs Horizon 2020-program. Prosjektet, kalt Tapas, skal forske på hvordan EUs akvakulturnæring kan få et rammeverk som kan sikre bærekraftig vekst. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Akvakultur er en av fem sektorer i EUs «blå vekst»-strategi, hvor målet er at man på bærekraftig vis skal utnytte det ubrukte potensialet i denne næringen både med hensyn til matproduksjon og arbeidsmarked, melder Niva i en pressemelding.

Tapas-prosjektet, som står for «Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability», vil svare på denne utfordringen ved utvikle metoder og verktøy som kan støtte EUs medlemsstater i å etablere et felles, helhetlig og effektivt rammeverk for bærekraft i havbruksnæringen.

Forsker Trine Dale. Foto: Niva

- EUs medlemsstater opererer med rammeverk med en rekke forskjellige særegenheter og tilnærminger, sier Trine Dale, forsker i NIVA og leder av en av prosjektets arbeidspakker.

- Vi vil foreslå nye og fleksible tilnærminger til koordinering og samhandling for harmoniserte standarder. Verktøyene som utvikles skal kunne anvendes i hele det allerede eksiterende spennet mellom produksjonsmiljø og teknologi - og samtidig kunne tilpasses nye konsepter for akvakultur som er under oppseiling slik som offshore akvakultur og multitrofiske løsninger.

- Tapas vil forbedre dagens modeller for vurderinger av bæreevne, i tillegg til å utvikle nye modeller, sier Dale.

Går over fire år

Prosjektet, som går over fire år med totalt 14 partnere, vil i tillegg evaluere de samlede miljømessige og samfunnsmessige konsekvensene av akvakultur og hvilke økonomiske virkemidler og verktøy som vil stimulere bærekraftig utvikling av næringen

De innovative løsningene vil bli integrert i et «Verktøyskrin», som vil gjøre avgjørelser rundt utvikling av nye arealer for havbruk både enklere og mer effektivt for beslutningstakerne - og samtidig mer gjennomsiktig for de som ønsker innsyn i prosessene.

Industri, forvaltning og regulerende myndigheter vil bli inkludert i arbeidet, for å sikre både aksept og nytteverdi av Tapas-prosjektet.

Åse Åtland, forskningsleder. Foto: Niva

- Dette er svært gledelige nyheter, sier forskningsleder ved Nivas seksjon for akvakultur, Åse Åtland.

Hun legger til at akvakulturmiljø har deltatt i en rekke store prosjekter både nasjonalt og internasjonalt de seneste årene.

- Tapas involverer flere forskergrupper på NIVA hvor vår kompetanse innenfor felt som stakeholder analyser, miljøøkonomi, økologisk og biogeokjemisk modellering er helt sentral. Vi opplever at Horizon 2020 programmet krever en grad av tverrfaglighet i prosjektene som passer godt med NIVAs profil. At vi nå skal lede en arbeidspakke i Horizon2020-programmet vitner om at vår kompetanse og forskningsaktivitet er anerkjent, og TAPAS-prosjektet er en utfordring jeg er sikker på at både vi, nasjonal forvaltning, EU-kommisjonen og havbruksnæringen vil dra nytte av, sier Åtland.