Kristian Henriksen leder akvaARENA som nå etablerer Aquatech Cluster og søker om NCE status. Foto: Deloitte.no
Kristian Henriksen leder akvaARENA som nå etablerer Aquatech Cluster og søker om NCE status. Foto: Deloitte.no

Ti-årig satsing på teknologi

Med Midt-Norge som base, skal det nå satses knallhardt på utvikling av flere teknologiske løsninger for norsk havbruksnæring, melder Sjømat Norge.

Publisert

Norsk leverandørindustri til havbruksnæringen, i samarbeid med oppdrettsselskapene, arbeider i disse dager for etableringen av en ti-årig satsning for teknologiutvikling for havbruksnæringen. Denne uken sender en sterk midtnorsk klynge en såkalt NCE-søknad til Innovasjon Norge, melder Sjømat Norge i en pressemelding.

Det er klyngen akvARENA som sender søknaden. Satsingen er på teknologiutvikling gjennom samarbeid mellom klyngene Teknologi akvARENA og Smart Water Cluster. Totalt representer Aquatech Clusterover 100 bedrifter og organisasjoner, som alle ønsker å arbeide for teknologiutvikling for bærekraftig oppdrett. Klyngen ligger geografisk til i Midt-Norge, men arbeider allerede både nasjonalt og internasjonalt.

Bidra i omstillingen

Aina Valland er direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge/Are Kvistad.
Aina Valland er direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge/Are Kvistad.

– Et av målene for satsningen er å bistå i omstillingen som Norge nå skal igjennom. Ved å forsterke arbeidet med utvikling av havbruksteknologi som Norges nye eksportindustri, ønsker klyngen å bidra til både arbeidsplasser og økt verdiskaping i Norge. I den forbindelse er et sterkt og tett samarbeid med Sjømat Norge helt naturlig, sier leder for satsingen, Kristian Henriksen.

– Klyngen har samarbeidet med Sjømat Norge over flere år, og vi har hatt et meget godt samarbeid som vi nå ser fram til å videreføre. Det at Sjømat Norge nå også organiserer teknologileverandører gjør samarbeidet enda viktigere og vi ser fram til å fortsette og forsterke dette arbeidet i årene framover, legger han til.

Aina Valland, direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge, ser fram til samarbeidet og sier det er viktig at det satses på havbruksteknologi for å sikre en bærekraftig vekst.

– Sjømat Norge mener at en videreutvikling av leverandærnæringen vil være svært sentralt for havbruksnæringen i årene fremover og bidra til omstillingen Norge skal igjennom.

Valland presiserer at teknologiutviklingen må baseres på kostnadseffektive løsninger slik at norske bedrifter opprettholder konkurransekraften på det globale markedet for sjømat..

NCE i Norge

Består i dag av 14 sterke NCE-klynger med bedrifter som hevder seg innenfor sine felt i det globale markedet.

NCE-programmet ble etablert i 2006 og ble i 2014 en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet. Klyngene tilbys faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil 10 år.

NCE-nivået retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder. Innenfor deres respektive sektorer og teknologiområder, skal klyngene ha en nasjonal posisjon.

NCE- og GCE-klyngene vil gjennom programmet særlig være opptatt av:

  • Økt innovasjon
  • Målrettet internasjonalisering
  • Styrket vertsskapsattraktivitet

Tilgang på skreddersydd kompetanse

Norwegian Innovation Clusters-programmet med nivåene GCE, NCE og Arena, er et samarbeid mellom Innovasjon NorgeSIVA og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer Norwegian Innovation Clusters-programmet med ca 150 millioner kroner i 2015.

Norwegian Innovation Clusters-programmet med nivåene GCE, NCE og Arena, er et samarbeid mellom Innovasjon NorgeSIVA og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer Norwegian Innovation Clusters-programmet med ca 150 millioner kroner i 2015. KILDE: Innovasjon Norge / NCE