Investeringsselskapet Bluefront Equity satser på Akvasafe og går inn på eiersiden. Avbildet er Tore Birkeland i Sematek & Ingve Karlsen i Akvasafe. Foto: Akvasafe

Bluefront Equity investerer i Akvasafe

Sjømatinvestor Bluefront Equity går inn på eiersiden i inspeksjons- og sertifiseringsspesialisten Akvasafe AS. Ambisjonen er å bygge opp et tungt fagmiljø i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Akvasafe er en inspeksjons- og sertifiseringsspesialist. Selskapet er et akkreditert inspeksjonsorgan blant annet innen anleggssertifikater, fortøyningsanalyser, lokalitetsanalyser og hovedkomponentbevis. 

- Akvasafe spiller en viktig rolle i den kontinuerlige industrialiseringen og profesjonalisering av en havbruksnæring i vekst. Selskapet har derfor hatt en svært fin utvikling de seneste årene. Vi ser store muligheter for å øke selskapets produktspekter ytterligere, og vi har tilgjengelig kapital for å realisere disse ambisjonene, sier Simen Landmark, partner i Bluefront Equity i en pressemelding. 

Akvasafe tilbyr også produktsertifisering for havbasert oppdrett, inkludert fortøyningskomponenter, flytekrager, flåter, not og servicestasjoner. Innen landbasert oppdrett tilbyr selskapet produktsertifisering av kar, rør og slanger og leveranse av rømningstekniske rapporter.

Selskapets hovedkontor ligger i Bergen, men selskapet leverer tjenester til oppdrettsaktører over hele Norge. Inkludert datterselskapet Sematek, har Akvasafe i dag 20 ansatte.

Akvasafe er nylig blitt akkreditert for miljøtjenester, som gjør at selskapet nå kan tilby et helhetlig tjenestespekter for oppdretteren.

- Vi har hatt en fin organisk utvikling siden vi ble etablert i 2012. Gjennom å få Bluefront Equity inn på eiersiden vil vi imidlertid kunne satse enda tyngre – både organisk og gjennom oppkjøp – for å tilby oppdrettskundene våre et enda mer komplett tjeneste- og produktspekter. Vi ser frem til å gire opp veksttakten og skape enda flere arbeidsplasser, sier Ingve Karlsen, daglig leder og medeier i Akvasafe.

Aksjekjøp og emisjon

Investeringen i Akvasafe foretas av Bluefront Equitys første fond, Bluefront Capital I. Investeringen skjer gjennom en kombinasjon av emisjon og aksjekjøp fra de tre nåværende eierne av Akvasafe. Partene har blitt enige om å ikke offentliggjøre de finansielle detaljene.

Etter aksjekjøp og emisjonen er gjennomført, vil Bluefront Capital I eie halve selskapet. Den andre halvdelen vil fortsatt være eid av Akvasafes gründere og nåværende eiere: Daglig leder Ingve Karlsen, arbeidende styreleder John Knudsen, og daglig leder i Sematek, Tore Birkeland.

Både Alf-Helge Aarskog og Simen Landmark i Bluefront Equity går inn som styremedlemmer i Akvasafe.

Inkluderer også Sematek

Akvasafe sitt heleide datterselskap, Sematek, er også del av transaksjonen. Sematek er et uavhengig test- og inspeksjonsselskap som tilbyr inspeksjon, testing, verifikasjon og materialtekniske tjenester for sjømatnæringen.

- Menneskene som er involvert i Bluefront Equity har bevist at de kan skalere opp virksomheter, hele tiden med kunden i fokus. Vi ser frem til å samarbeide tett med svært erfarne og profesjonelle bransjepersoner og investorer, sier Tore Birkeland, daglig leder i Sematek.