President Donald Trump skaper store overskrifter verden over. Han har blant annet uttalt at han ønsker å avslutte flere handelsavtaler med EU og innføre høye skattetoller på blant annet sjømat. Noe som kan skape trøbbel for norske oppdrettere, om presidenten skulle få gjennomslag i kongressen. Foto: pressefoto/The White House.

USA: - Den umiddelbare Trump effekten er ikke kommet enda

Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett sier til kyst.no at lakseeksporten deres til USA går uten noen form for problemer, også etter at president Donald Trump tok over styringen. - Den umiddelbare Trump effekten er ikke kommet enda, fastslår Knutsen, men påpeker at ting kan endre seg. Sjømatutsending Egil Ove Sundheim i USA, sier også at den nye presidentens politikk så langt ikke har hatt direkte påvirkning på norsk sjømat.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kvarøy Fiskeoppdrett på Helgeland er en av de norske oppdretterne som virkelig har satset i USA, og selskapet leverer hele 75 prosent av laksen de produserer til det amerikanske markedet. Daglig leder Alf-Gøran Knutsen sier de har planer om utvidelser og er ikke bekymret for president Donald Trumps trusler om å bryte handelsavtaler og innføre eventuelle straffetoller på norsk lakseeksport.

Daglig leder Alf-Gøran Knutsen, er ikke bekymret for Trump-effekten, men påpeker at ting kan endre seg fremover. Foto: Kvarøy Fiskeoppdrett. 

- Vi satser ytterligere på USA uansett, og lar oss ikke stoppe av dette. Vi vil selge mer dit i 2017 enn tidligere, slik vi har gjort hvert år siden vi startet. Så er det klart at ting kan skje, men den umiddelbare Trump effekten er ikke kommet enda, forklarer Knutsen til kyst.no.

Les også: Sandberg tar Trumpseieren med ro

Kort tid etter den frittalende president Donald Trump ble kunngjort som USAs nye president, var derimot tonen noe annerledes.

- Om Trump faktisk trekker seg ut av handelsavtaler, kan dette ha store konsekvenser. Ikke bare for lille Kvarøy, uttalte Knutsen da.

- Må moderere seg

Oppdretteren sier nå at han tror nok at den omtalte presidenten nok må moderere seg.

- Han er nødt til å moderere seg, og jeg tror han dermed blir mer "spiselig" jo lengre han sitter, påpeker han.

Les også: Trumps seier kan ha store konsekvenser for lakseoppdrettere

- Jeg tror ikke at alle disse forhåndsløftene om store forandringer vil komme umiddelbart. Det kan godt være Trump gjør noe som vil få betydning, men jeg er ikke bekymret, fastslår han.

Oppdretteren legger til at de også satser litt mot eksport til andre land også, men legger til at det ikke er rare volumet de har til overs.

- Ingen direkte effekt

Egil Ove Sundheim, sjømatutsending i USA, for Norges Sjømatråd sier til kyst.no at på kort sikt ikke har sett de store endringene i markedet etter Donald Trump tok over som president. Selv om den nye Trump-administrasjonen har satt i gang prosesser som vil stoppe TPP og TTIP, mener han dette ikke vil ha noen umiddelbar påvirkningskraft for norsk sjømat.

Egil Ove Sundheim, sjømatutsending i USA for Norges Sjømatråd.

- I og med at Norge ikke er med i noen av disse avtalene vil dette ikke ha noen direkte effekt på norsk eksport, men over tid kan en selvsagt se for seg konsekvenser som kan slå ut for norsk eksport i begge retninger. Dersom TPP ikke blir realisert vil det mulige fortrinnet som andre aktører kunne ha fått innenfor handelsblokken falle bort, sier Sundheim til kyst.no

- Border-adjustment tax 

På en annen side mener han det det nok vil være i norske lakseprodusenters interesse å oppnå mest mulig frihandel i og med at Norge er svært avhengig av å kunne selge fisken vår til hele verden.

- Trump har truet med tiltak mot en rekke land som han mener skader amerikansk økonomi og interesser. Om det iverksettes handelshemmende tiltak kan dette for medføre gjengjeldelsesaksjoner, noe som igjen kan komme til å dempe den økonomiske utviklingen og etterspørselen i USA og andre markeder. Dette kan også komme til å slå negativt ut for etterspørselen etter norsk laks, opplyser han.

Sundheim påpeker at før Trump kom til makten startet diskusjonen om det amerikanerne kaller en «border-adjustment tax», dvs å sørge for at amerikanskproduserte varer skal få et større fortrinn  i det amerikanske markedet gjennom en forsterket skattlegging av importerte varer.

- Dette vil kunne slå særdeles negativt ut for sjømatindustrien i USA som er svært avhengig av importerte varer generelt, konstaterer Sundheim.

- Vil bli mindre importavhengig

Han opplyser at Wilbur Ross, som mandag denne uken ble innsatt som Commerce secretary, tok nylig til orde for å sørge for en økt produksjon av sjømat i USA for å gjøre landet mindre importavhengig.

- I dag kommer 85-90% av sjømaten som konsumeres i USA fra andre land og den nye administrasjonen tar nå til orde for å snu dette og i stedet få USA til å kunne bli en nettoeksportør av sjømat. Dette vil i så fall kreve enorme investeringer og programmer for å bla øke oppdrettsproduksjonen som det er vanskelig å se for seg vil kunne skje på kort sikt. Samtidig er det et signal vi som leverandørnasjon skal være oppmerksom på, fastslår Sundheim.

Han sier at det er ikke noe som tilsier at det skal kunne være et grunnlag for spesielle handelshindre, slik som straffetoll, mot norske sjømatprodukter.

- Jeg har tro på en vekst i det amerikanske markedet basert på både konsumpreferanser, produktutvikling og større tilgjengelighet av laks gjennom flere typer butikker.

- Klart fortrinn

Illustrasjonsfoto: Norsk lakseeksport til USA går som vanlig, på tross av president Donald Trumps trusler om høyere skattetoller og avslutting av handelsavtaler med EU. Foto: Norges Sjømatråd.

 Han påpeker at etterspørselen etter norsk laks er god og Norge tar markedsandeler i et voksende marked for atlantisk laks.

- Dette er drevet fram av at amerikanske kjøpere verdsetter de produktattributtene norsk laks har og at det finnes norske leverandører som har muligheter til å være med på større og langsiktige kontrakter. I USA er det stor fokus på antibiotikafrie produkter og mange av de store detaljistene har valgt å bygge egne programmer for slike produkter, blant annet for laks. Her er har norske aktører et klart fortrinn i og med at det så å si ikke brukes antibiotika i norsk lakseproduksjon i dag.

Han poengterer at flere flyruter fra Skandinavia til USA har også bidratt til forbedret logistikkmuligheter.

- Noe som også har åpnet nye muligheter for lakseeksportørene. I dette bildet har ikke den nye Trump-administrasjonen påvirket importen av laks fra Norge i noen spesiell retning, legger han til.

Les mer om eksport til USA-markedet i Norsk Fiskeoppdretts marsutgave.