Alf-Helge Aarskog

Etterlyser politisk styring

Alf-Helge Aarskog, konsernsjef i Marine Harvest, mener at den chilenske regjeringen må innføre et system med maksimalt tillatt biomasse for å få ned antall lokaliteter. Dette vil bidra til å stabilisere den chilenske lakseindustrien og gjøre den lønnsom.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Alf-Helge Aarskog kom i en uttalelse til finansavisen Diario Financiero med en oppfordring til den chilenske regjeringen om å modernisere akvakulturregelverket, og etablere en produksjonskvote for hele landet. I intervjuet sier han blant annet at Marine Harvest, som enhver annen virksomhet, må være lønnsom over tid.

- Vår virksomhet i Chile har tapt mye penger de siste fem årene, og 2015 var svært dårlig. Vi har tapt 86 millioner USD (NOK 746 millioner). Vi trenger derfor å få til en mer effektiv drift og det betyr dessverre at mange gode mennesker blir nødt til å forlate selskapet, sier han i intervjuet.

- Det virkelige problemet er at vi ikke har et godt regelverk i Chile. Politikerne må forstå at havbruk generelt - og spesielt lakseoppdrett - trenger smarte forskrifter. Marine Harvest har virksomhet i Canada, Skottland, Irland, Norge og Færøyene, og vi er lønnsomme i alle disse regionene. Fellesnevneren er at de har bedre regelverk, legger han til.

- Marine Harvest slaktet 62 482 tonn i Chile i 2015, hvor mye forventer dere å slakte i henhold til den nye planen?

- Vår guide er 52 000 tonn i 2016, men dette tallet vil bli lavere på grunn av spredning av skadelige alger. Vi vil kommunisere en ny guide 11. mai.

- Tror du den chilenske lakseindustrien har en fremtid?

- Lakseoppdrett kan bli den viktigste chilenske næringen i fremtiden, sier Aarskog, og legger til at Marine Harvest er villige til å bistå myndighetene i å utforme et nytt regelverk.

- Det som bør skje etter vår mening er for det første å bestemme hva den totale lakseproduksjonen skal være for hele landet, eksempelvis 400 000 tonn. For det andre dele dette på 1300 lisenser (308 tonn per lisens). For det tredje skille begrepene lokalitet og lisens. På en lisens har man rett til å produsere 308 tonn, men på en og samme lokalitet kan det være flere lisenser. For det fjerde vil dette redusere antall lokaliteter, noe som vil gi større avstand mellom dem og som vil være rettferdig, fordi det vil være basert på historiske rettigheter.

- Er denne krisen større enn ILA krisen i 2009?

- Den er ikke større, men det er svært alvorlig på grunn av mangel på forskrifter som virker for fremtiden. Dette kan skade hele bransjen fordi ingen ønsker å investere i chilensk lakseoppdrett. Det er også svært alvorlig og trist at så mange mennesker mister jobbene sine på grunn av et problem som kunne vært unngått med bedre regulering.