Konsernsjefen i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog under åpningen av fabrikken i Bjugn. Foto: Øyvind Sjøthun Røen

Avhengige av størrelse for å lykkes

Marine Harvest melder at de vil investere betydelige summer i Hauge Aqua sitt lukkede merd system "Egget", og søker nå om hele 14 utviklingskonsesjoner. - Vi er helt avhengig av en viss størrelse for å lykkes, sier konsernsjef i Marine Harvest Alf-Helge Aarskog til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet melder at de vil teste og utvikle videre teknologien laget av Hauge Aqua. Teknologien er basert på den lukkede konstruksjonen “Egget”, og investeringsrammen til selskapet ligger på rundt 600 millioner kroner.

- Marine Harvest har en eksklusiv avtale med Hauge akva, og fortrinnsrett til produktene, imens Hauge Akva sitter på rettighetene til teknologien, sier Alf-Helge Aarskog til kyst.

Han påpeker at partene fremdeles er i en tidlig fase i prosjektet.

Slik ser teknologien ut i havet. Illustrasjon: Hauge Aqua/Kreativ Side

- Vi vil først starte med en pilot for å verifisere hypoteser og teorier. Deretter vil vi oppskalere til en prototype for fullstendig å verifisere vann miljø i ett 20.000 m3 egg, sier Marine Harvest sjefen.

Les også: Vil ha 14 utviklingskonsesjoner på Egget

“Egget” er en lukket teknologi som er formet som et egg. Det skal være 44 meter høyt, 33 meter bredt og 90 % av konstruksjonen vil være under vann. Hvert egg skal på sikt kunne romme 1000 tonn laks.

- Når vi mener at 1000 tonns produksjon er et realistisk mål, så er det med basis i studier der en ser at optimal tetthet for fisk er mye høyere i kontrollerte miljø sammenlignet med dagens merdteknologi, sier Aarskog.

Dette er i så fall 1,3 ganger dagens standard MTB-størrelse.

Ta fjordene i bruk

- Salmar vil jo med sine havmerder å ta oppdrettsnæringen lengre ut i havet. Ser dere for dere at det med egg-teknologien vil det være mulig å gjøre det motsatte - altså ta næringen tilbake inn i fjordene?

- Dersom en lykkes med teknologien, eliminerer lus og rømming og klarer å samle opp partikulært materiale, vil en selvsagt kunne ta fjordene i bruk til det fulle.

- Det står at dere i første omgang vil teste en prototype av anlegget. Hvorfor søker dere da om 14 utviklingskonsesjoner?

- I forhold til søknad om 14 konsesjoner er det fordi vi ønsker å verifisere en hel lokalitet. Det er mye utstyr som ikke er nødvendig på en slik type lokalitet, sammenlignet med dagens lokaliteter. Det vil dra ned kostnader, det er og mange operasjoner som en unngår, i forhold til utslipp så vil vi dokumentere at vi ikke påvirker bunnforhold osv. Det er og viktig for å få ned enhetskostnaden og få opp en automatisert industri som kan produsere anlegget så billig som råd. Derfor er vi helt avhengig av en viss størrelse for å lykkes, forklarer Marine Harvest sjefen.

Les også: Lyser ut 13 stillinger i bygd med syv fastboende

Foto: Hauge Aqua / Kreativ Side.

Egget skiller seg ut

Han påpeker at selskapet har testet ut mange konsepter og vil fortsette med dette.

- Dette konseptet har mange endringer som gjør at det skiller seg signifikant fra andre, i forhold til mange egenskaper, sier Alf-Helge Aarskog.

Han drar eksempler som styrke og form som viktige elementer for selskapet, ikke minst at at egget er totalt lukket og ikke blir eksponert for sjøsprøyt fra overflate ved dårlig vær. Han peker også på fiskelogistikk, vann gjennomstrømming og mulighet for sedimentering og filtrering av partikler, som noen av grunnene til de ønsker å satse på nettopp denne lukkede løsningen.