Geir-Ove Ystmark. Foto: Sjømat Norge.
Geir-Ove Ystmark. Foto: Sjømat Norge.

- Urimelig og feil av Aarskog

Geir Ove Ystmark administrerende direktør i Sjømat Norge, reagerer på Alf Helge Aarskogs utsagn om at kampen mot lakselus ikke blir tatt alvorlig nok. - Påstanden er både urimelig og feil, sier Ystmark til kyst.no.

Publisert

Ystmark viser til at Alf-Helge Aarskog i en artikkel på Kyst.no onsdag fremstiller det slik at Marine Harvest er flinkest i klassen i lusearbeidet, mens resten av næringen med Sjømat Norge i spissen forsømmer seg.

- Denne type kommunikasjon har jeg sett før, men påstanden er både urimelig og feil. Alle som følger lakseoppdretterne tett vet at hele næringen, inkludert Marine Harvest, gjør en formidabel innsats for å styrke kontrollen med lakselus. Alle vet at lusa er den største utfordringen og barrieren for videre vekst og utvikling i næringen, konstaterer Ystmark.

- Lus skal være bestemmende

Den administrerende direktøren påpeker så at også Sjømat Norge støtter myndighetenes mål om at lus skal være bestemmende for reguleringen av næringen.

- Det var Sjømat Norge, ikke enkeltselskaper, som samlet hele næringen i den omfattende lusekoordineringen etter at forekomstene av lus blomstret opp rundt 2009. Marine Harvest er også en del av dette arbeidet, noe som er helt vesentlig. 

Han påpeker at samarbeid og koordinering mellom selskapene er helt avgjørende for å lykkes.

- Utviklingsarbeidet er krevende, men arbeidet bringer næringen i rett utvikling. Derfor investeres det formidabelt. Det brukes store ressurser på oppdrett og utvikling og bruk av biologiske og mekanisk teknologi for å hinder påslag og tilsvarende for å fjerne lus fra fisken som rensefisk, og mekanisk avlusing både blant store og små selskap. Samtidig er et godt datagrunnlag svært viktig.

Tellemetodikken og oppbygging av databaser er det derfor ikke bare Marine Harvest som anvender, slik det gis inntrykk av ifølge Ystmak.

- Salmar og flere andre selskap har meldt til oss at de gjør det samme. Sjømat Norge har definitivt jobbet for bedre tellemetoder - og vi har aktivt anmodet selskapene om å sikre god kvalitet og metodikk på tellingene. Det er viktig både i kampen mot lusa og for å bedre rettssikkerheten til den enkelte oppdretter.

Støtter Aarskog i kritikk av modellene

Han understreker at forekomsten av lakselus og de strenge reguleringene knyttet til kontroll av nivåene, berører hele næringen.

- Det er sikkert mulig å peke på selskaper som ikke er tilstrekkelig opptatt av løsninger og rapportering, men min påstand er at dette er unntak fra regelen. Det finnes også selskaper som har lave lakselustall i enkeltområder kan ha relativt høye lusetall i andre områder. Der er heller ikke Marine Harvest noe unntak, sier Ystmark.

Sjømat Norge er likevel enig med Aarskog i at det er fullt ut mulig å innføre en ordning med trafikklys i dag.

- Gjennom hele prosessen har Sjømat Norge pekt på at det er fullt ut mulig å telle på lokalitetsnivå og ut fra det regulere også på områdenivå. Det forslaget har dessverre ikke departementet tatt med i sine videre anbefalinger. Foreløpig er det lagt til side. Skulle departementet ta det opp til ny vurdering, vil det glede oss

Ystmark støtter også Aarskog i hans uttalelse om at det er fornuftig å ikke etablere ordningen som foreslått nå, men kvalitetssikre modellene.

- Her er vi enig med Aarskog. Det er basert på uferdige modeller, men store næringer må baseres på ferdig utviklede modeller. Vi må også ha treffsikre ordninger slik at næringsaktørene blir regulert ut fra forhold som den enkelte faktisk kan gjøre noe med gjennom forbedring av egen virksomhet, konkluderer Ystmark.