Arkivfoto Alf-Helge Aarskog.

Ledere i Marine Harvest innløste opsjoner

Den 21. mars 2016 innløste deltakere i Marine Harvests opsjonsprogram for ledende ansatte 594 621 opsjoner i Marine Harvest, tilsvarende 594 621 aksjer til en innløsningskurs på 28.37 NOK per aksje, melder selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Styret i Marine Harvest har tildelt 1,2 millioner opsjoner, med virkning fra 2012, under selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte til personer som i dag inngår i selskapets opsjonsprogram, melder selskapet.

Opsjonsprogrammet er en viktig del av Marine Harvests langsiktige godtgjørelsesprogram for ledende ansatte. Antall opsjoner skal reduseres hvis fordelen ved innløsning av opsjoner i et år overstiger to ganger opsjonsinnehaverens årlige fastlønn. I henhold til dette har antall opsjoner blitt redusert til 594 621.

Den 21. mars 2016 innløste deltakere i Marine Harvests opsjonsprogram for ledende ansatte 594 621 opsjoner i Marine Harvest, tilsvarende 594 621 aksjer til en innløsningskurs på NOK 28.37 per aksje.

Samme dag kjøpte Marine Harvest 594 621 egne aksjer til en pris per aksje på NOK 129,30 for å gjøre opp sin forpliktelse til å levere aksjene. Aksjene ble kjøpt i henhold til fullmakten som ble gitt på den ordinære generalforsamlingen 8. juni 2015. Etter gjennomføringen av disse transaksjonene eier Marine Harvest fortsatt ingen egne aksjer.

Opsjoner innløst av primærinnsidere

Alf-Helge Aarskog innløste 105 500 opsjoner i Marine Harvest, tilsvarende 105 500 aksjer til en innløsningskurs på NOK 28.37 per aksje.

Ivan Vindheim innløste 63 823 opsjoner i Marine Harvest, tilsvarende 63 823 aksjer til en innløsningskurs på NOK 28.37 per aksje.

Marit Solberg innløste 56 844 opsjoner i Marine Harvest, tilsvarende 56 844 aksjer til en innløsningskurs på NOK 28.37 per aksje.

Ola Brattvoll innløste 46 817 opsjoner i Marine Harvest, tilsvarende 46 817 aksjer til en innløsningskurs på NOK 28.37 per aksje.