På to av lokaliteten i Canada mistet Grieg Seafood 1000 tonn laks.

Grieg Seafood mistet 1000 tonn

Grieg Seafood har mistet rundt 1000 tonn laks ved to av sine lokaliteter i British Columbia, Canada. Tapet representerer rundt 50 prosent av den totale biomassen ved de to lokalitetene i Jarvis Inlet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Konsernsjef i Grieg Seafood, Andreas Kvame, må belaste andrekvartal med 25 millioner kroner etter fiskedøden i Canada.

Til tross for daglige prøver og en omfattende algeovervåkning, har Grieg Seafood fastslått at det var alger av arten Heterosigma som forårsaket den omfattende dødeligheten. Heterosigma er en mikroalge som forårsaker akutt dødelighet hos fisk.

- På grunn av ekstraordinær høy konsentrasjon og stor spredning i vannsøylen, var bruk av luftbehandling og andre beskyttelsestiltak ikke nok til å hindre fiskedøden, heter det i en melding fra selskapet.
 
Grieg Seafood har forsikringer som dekker slike hendelser, og estimerte kostnader Inkludert egenanel er begrenset til 25 millioner kroner. Kostnadene vil bli belastet andre kvartals resultatet i 2018. Fisken var planlag høstet i andre halvdel av 2018, heter det i meldingen.