Flere lokalisasjoner i FOMAS sitt område overvåker algekonsentrasjonen. Foto: Harrieth Lundbeg
Flere lokalisasjoner i FOMAS sitt område overvåker algekonsentrasjonen. Foto: Harrieth Lundbeg

Høye algekonsentrasjoner i Hordaland er nå på retur

FoMAS melder at det er observert høye konsentrasjoner av alger, og at flere lokaliteter overvåker situasjonen kontinuerlig.  

Publisert

- Hovedsakelig har det vært store konsentrasjoner av ikke-toksiske alger, med spredte funn av potensielt giftige alger. Prøvene viser at det er store variasjoner mellom lokaliteter og mellom ulike dyp, skriver de.

Allerede i slutten av februar kom ifølge FoMAS de første rapportene om kiselalger (i hovedsak Skeletonema), men i så lave konsentrasjoner at man ikke forventer effekt på fisken.

- I mars kom den første rapporten om observasjoner om svepeflagellater, i hovedsak mistanke om Chrysochromulina (algen som har gitt høy dødelighet av fisk i nord), men konsentrasjonene avtok, forteller de.

Ingen tilfeller av algerelatert dødelighet

De forteller videre at de potensielt skadelige algene har kalkflagellaten Emiliania Huxleyi vært dominerende de siste ukene, ofte i kombinasjon med kiselalgen Skeletonema sp. Begge disse er oppgitt og hver for seg kunne de gi dødelighet ved rundt 20 mill./l og effekt på appetitt ved 5-10 mill./l.

- Det har foreløpig ikke vært rapportert alvorlige tilfeller med algerelatert dødelighet i vårt område, men det er observert nedsatt appetitt og enkelte behandlinger av fisk har blitt avbrutt grunnet algeoppblomstring og effekter på fisken, skriver de videre i meldingen.

FoMAS legger til at i deres område har deler av Hordaland rapportert om stor oppblomstring, og det er også her prøvetakingen har vært mest intens.

- I løpet av uke 21 så det ut til at vi nådde toppen, og det rapporteres nå om markert nedgang i algetetthet i denne omgang.