Flere lokalisasjoner i FOMAS sitt område overvåker algekonsentrasjonen. Foto: Harrieth Lundbeg

Høye algekonsentrasjoner i Hordaland er nå på retur

FoMAS melder at det er observert høye konsentrasjoner av alger, og at flere lokaliteter overvåker situasjonen kontinuerlig.  

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Hovedsakelig har det vært store konsentrasjoner av ikke-toksiske alger, med spredte funn av potensielt giftige alger. Prøvene viser at det er store variasjoner mellom lokaliteter og mellom ulike dyp, skriver de.

Allerede i slutten av februar kom ifølge FoMAS de første rapportene om kiselalger (i hovedsak Skeletonema), men i så lave konsentrasjoner at man ikke forventer effekt på fisken.

- I mars kom den første rapporten om observasjoner om svepeflagellater, i hovedsak mistanke om Chrysochromulina (algen som har gitt høy dødelighet av fisk i nord), men konsentrasjonene avtok, forteller de.

Ingen tilfeller av algerelatert dødelighet

De forteller videre at de potensielt skadelige algene har kalkflagellaten Emiliania Huxleyi vært dominerende de siste ukene, ofte i kombinasjon med kiselalgen Skeletonema sp. Begge disse er oppgitt og hver for seg kunne de gi dødelighet ved rundt 20 mill./l og effekt på appetitt ved 5-10 mill./l.

- Det har foreløpig ikke vært rapportert alvorlige tilfeller med algerelatert dødelighet i vårt område, men det er observert nedsatt appetitt og enkelte behandlinger av fisk har blitt avbrutt grunnet algeoppblomstring og effekter på fisken, skriver de videre i meldingen.

FoMAS legger til at i deres område har deler av Hordaland rapportert om stor oppblomstring, og det er også her prøvetakingen har vært mest intens.

- I løpet av uke 21 så det ut til at vi nådde toppen, og det rapporteres nå om markert nedgang i algetetthet i denne omgang.