innsamlede skjellprøver av laks viser at det er lave nivåer av rømt laks i Alta- og Repparfjordelva, sammenlignet med tidligere år. Illustrasjonsfoto: Frode Oppedal /Havforskningsinstituttet

Lavt nivå av rømt fisk i lakseelver

Andelen rømt oppdrettslaks i Alta- og Repparfjordelva holder seg fortsatt på et lavt nivå også i 2019, viser resultatene fra sportsfiskesesongen 2019.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dette skriver Grieg Seafood i en pressemelding.

- Fra 2013 har elveforvalterne og oppdrettsselskapene samarbeidet om å overvåke Alta- og Repparfjordelva. I løpet av de sju årene har det vært en positiv utvikling når det gjelder innslag av oppdrettsfisk i disse to viktige lakseelvene, forteller de.

Samarbeid

Oppdrettslaks skal være i merder og ikke i lakseelver Å unngå rømming er oppdretternes ansvar. God dokumentasjon av forholdene i elva gjøres best ved samarbeid. Det er erfaringen i Alta- og Repparfjordelva.

Knapt noe sted er lakseelva viktigere for lokalsamfunnet enn i Alta. Skjellprøveprosjektet er et samarbeid mellom NINA, ALI (Alta Laksefiskeri Interessentskap), Vest-Finnmark Jeger- og Fiskeforening, Cermaq, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon.

- Fiskere i de to elvene oppfordres til å sende inn skjellprøver av laks som fanges i elven. Resultatene fra de innsamlede skjellprøvene forteller om historikken til laksen og deriblant hvor stor andel av de innsendte prøvene som er oppdrettslaks. Resultatene sier ikke noe om situasjonen i elva som helhet, står det i meldingen.

Det kan se ut som antall rømte oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva er på vei nedover basert på tall fra sportsfiskeprosjektet. Kilde: Grieg Seafood.

Prøver viser få oppdrettslaks 

I 2019 viser resultatene fra sportsfiskeprosjektet at andelen oppdrettslaks i Repparfjordelva og Altaelva er 0,2 % i begge elvene. I 2018 var gjennomsnittlig andel oppdrettslaks i sportsfisket i norske elver 2,8 %.

- Som en del av overvåkingen foretas det også et høstfiske i begge elevene. Resultatene fra sportsfiske og høstfiske sammenstilles til det vi kaller årsprosenten for oppdrettslaks i elv. Årsprosenten for 2019   Altaelva er 0,7 og i Repparfjordelva 0,05. For 2018 var årsprosenten for Altaelva 0,8, skriver selskapet.

I løpet av sportsfisket i Repparfjordelva i 2019 ble det sendt inn 1055 skjellprøver av laks.

For Alta var tallet 504 prøver. Jo flere prøver som sendes inn, jo mer representative blir tallene for den reelle situasjonen. 

Åringer avslører

Årringer i skjellene avslører fisken Laksefiskere tar skjellprøver av fisken de fanger. Skjellene analyseres av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Der kan forskerne lett fastslå om skjellene stammer fra villaks eller oppdrettslaks basert på strukturen på årringene i skjellet.

- For at overvåkingen skal fungere er det avgjørende at fiskerne slutter godt opp om ordningen. Vi vil derfor sterkt oppfordre alle laksefiskere å sende inn skjellprøver til NINA i prosjektet som fortsetter i 2020, står det i pressemeldingen.

Selskapet legger til at bonusen hver fisker får er at for hver skjellprøve mottar fiskeren en SMS med tilbakemelding om det er villaks eller rømt oppdrettslaks. I tillegg får de informasjon om fiskens alder, kjønn, hvor lenge den har levd i elva, hvor lenge den har levd i sjøen og eventuelt om den har gytt tidligere.

De fiskerne som sender inn skjellprøve er også med i trekning av gavekort hver måned. I tillegg trekkes det ut et komplett fiskeutstyr i henholdsvis Repparfjord- og Altaelva (verdi kr. 15000) etter hver sesong. For Altaelva lodder ALI ut et fiskekort i området Nedre Sierra for 2020 som de trekker blant de som har levert skjellprøver.