– Jeg er kjempestolt over hva vi har utrettet i de syv årene jeg har fått oppleve sammen med Grieg Seafood Finnmark. Nå er det bare å gi full gass fremover og være stolte over næringen dere er en del av. Dette er bare starten, sier Sørnes til kyst.no. Foto: Selfie på Nordkapp.
– Jeg er kjempestolt over hva vi har utrettet i de syv årene jeg har fått oppleve sammen med Grieg Seafood Finnmark. Nå er det bare å gi full gass fremover og være stolte over næringen dere er en del av. Dette er bare starten, sier Sørnes til kyst.no. Foto: Selfie på Nordkapp.

Slutter i Grieg etter syv år

Lasse Sørnes slutter som mediekontakt i Grieg Seafood Finnmark etter syv år i selskapet. - Den største utfordringen har vært å jobbe med omdømme for næringen, sier Sørnes til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Tiden i Grieg Seafood har vært fantastisk. Vi har hatt et særdeles godt miljø på Kunnskapsparken i Alta der jeg jobbet, og jeg har alltid gledet meg til å stå opp å gå jobb om morgenen. Jeg begynte i 2009 som ansvarlig for vårt Blue Silver prosjekt i Finnmark (premium laks). Dette jobbet jeg med fram til i 2011, samtidig som jeg hadde ansvaret for salg av laks til Finland, Sverige og Japan her hos oss, forklarer Sørnes.

Deretter jobbet han med kommunikasjon, omdømme, rekruttering, media og andre ting frem til i 2016.

- Hva har vært mest utfordrende i jobben din?

- Den største utfordringen har vært å jobbe med omdømme for næringen og Grieg Seafood i en kommune der oppdrett av laks og verdens beste lakseelv, Altaelva ligger. Det har vært mange tøffe tak og noen ganger vært en stor påkjenning, sier han til kyst.no.

-  Men jeg er stolt over jobben vi har gjort og da spesielt samarbeidet med lokalsamfunnet, samt at vi har virkelig gjort en stor jobb med å åpne oss opp, vise at vi er ærlige og at vi har et sterkt fokus på å ikke ødelegge noe for villaksen, legger han til.

Kontorene flyttes til Bergen

– Det viktigste er å vise hvilken kul næring vi jobber i, og at fremtidens beste arbeidsplasser tilhører havbruksnæringen, sa Lasse Sørnes til kyst.no i fjor. Foto: Grieg Seafood Finnmark
– Det viktigste er å vise hvilken kul næring vi jobber i, og at fremtidens beste arbeidsplasser tilhører havbruksnæringen, sa Lasse Sørnes til kyst.no i fjor. Foto: Grieg Seafood Finnmark

Han sier han skifter jobb, på grunn av at støttestillingene som i dag befinner seg på Kunnskapsparken i Alta, blir flyttet til Bergen. Dette for å øke fokuset på kjernevirksomheten. Det er ikke klart enda hvem som tar over oppgavene til Sørnes i Bergen.

Hva har vært det kjekkeste i jobben din?

- Å jobbe sammen med så mye flinke folk, og i et så fantastisk fint miljø. Jeg kommer til å savne alle, både til havs og til lands, sier han stolt.

Sørnes starter 1.februar i ny jobb der han skal jobbe i selskapet Smartdok.

- Smartdok er løsningen som hjelper bygg- og anleggsbransjen å jobbe smartere, holde oversikt, spare tid og penger, forklarer han.

Grieg Seafood bruker i dag programmet til å følge opp daglige rutiner.

- Vi bruker det i dag til å følge opp at daglige rutiner på merdekanten følges, samt at vedlikehold av båter og flåter gjøres daglig. I tillegg bruker prosessanlegget og vårt settefiskanlegg applikasjonen til mye av det samme, sier han.

Sørnes ønsker tilslutt å takke alle i Grieg Seafood for en bra tid.

- Jeg er kjempestolt over hva vi har utrettet i de syv årene jeg har fått oppleve sammen med Grieg Seafood. Nå er det bare å gi full gass fremover og være stolte over næringen dere er en del av. Dette er bare starten, sier Sørnes til kyst.no.