Arkivfoto av oppdrettsanlegg i Lerresfjord i Alta.
Arkivfoto av oppdrettsanlegg i Lerresfjord i Alta.

Næringen kan ende med å betale driften av fire skoler i Alta

Mandag drøftet hovedutvalget for næring, drift og miljø opprettelsen av et nasjonalt havbruksfond som kan gi Alta kommune  store årlig millioninntekter, ifølge Altaposten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

 

– Endringer i eierstruktur skaper gjerne debatter om ringvirkninger og hva som er akseptabelt for lokalsamfunnet. For Altas vedkommende er det avgjørende at næringens fotavtrykk er akseptabelt i forhold til de utfordringer aktiviteten gir i forhold til å vare på villaksen, sa næringssjef Jørgen Kristoffersen i sin redegjørelse til hovedutvalget, ifølge avisa.

Dersom Alta kommune legger seg på tilrådningen fra næringssjefen i sitt høringssvar til innretningen på havbruksfondet, og at dette også blir hovedlinjene i Stortingets vedtak, vil Alta kunne få eventyrlige inntekter.

Av høringsnotatet fra regjeringen framgår det at forslaget til havbruksfond vil kunne gi Alta kommune utbetalinger i størrelse 10 til 40 millioner kroner hvert andre år. Får Alta kommune gjennomslag for sitt tilleggsforslag om produksjonsavgift er en inntekt på totalt 25 millioner fra fondet hvert år ikke urealistisk.