I 2019 estimerer Norsk Ørret å produsere 650 tonn ferskvannsørret. Foto: Norsk Ørret.
I 2019 estimerer Norsk Ørret å produsere 650 tonn ferskvannsørret. Foto: Norsk Ørret.

Vil flerdoble ørretproduksjonen

Selskapet Norsk Ørret har fått innvilget en ny konsesjon til oppdrett av ferskvannsørret, og vil med denne flerdoble produksjonen i Norge.

Publisert

Det er etter en lengre tids utredning at selskapet meddeler at de har blitt tildelt en akvakulturtillatelse for ørret og røye i Sirdalsvatnet i Sirdal, med en MTB på 650 tonn.

- Vi ser frem til å sette i gang dette nybrottsarbeidet i Sirdal, men forventer at det vil ta flere år å utvikle en rasjonell og lønnsom drift. Oppstart forventes gjennomført i løpet av første halvår 2017, forteller medeier Andreas Lindhom til kyst.no.

Dokumenterer produksjonen

Ifølge Lindhom er plasseringen av lokaliteten i Sirdal optimal for oppdrett av ørret.

- Norges nest største kraftverk holder til i vannet, som er hele fire mil langt og har snittdybde på 90 meter. Dette gir god vannutskiftning og gode forhold for ørreten, opplyser han.

Selv om de beregner noe tid til å få produksjonen i Sirdalsvannet lønnsom og optimalisert driftsmessig, har de i et drøyt år allerede skaffet seg erfaringer på området da de har oppdrettet en generasjon på en FoU-lokalitet.

Produksjonsleder Daniel Danielsen sier at fisken som de har fått frem ble akkurat slik de ønsket.

- Det har vært lite dokumentasjon på produksjon av ferskvannsørret så vi har gjennom generasjonen fått på plass mye av dette. Vi regner med å slakte 20 tonn årlig, opplyser Danielsen. 

Lokal merkevare

Ifølge selskapet skal de etablere tillatelsen basert på grunneieravtaler med Opplysningsvesenets fond og Sirdal kommune.

- Det vil bli benyttet avlsmateriale fra fiskestammene som finnes fra før i Sirdalsvatnet. Produksjonen vil markedsføres under merkevaren «Sirdalsørret», opplyser Danielsen til kyst.no.

Selskapet drar frem at de lokale pådriverne Sirdalsvekst og Listerfondet har støttet utredningsarbeidet som førte til konklusjonen om å igangsette søknad om konsesjon.

Danielsen skal sammen med Nils Steine og Rune Vatland få opp ørret-produksjonen.

- Slakt i 2017 beregner vi til 20 tonn. I 2018- 280 tonn og i 2019, 650 tonn, opplyser han.

Utenom Norsk Ørret produserer også Hardanger Fjellfisk ferskvannsørret. Sistnevnte har som mål å få opp produksjonen til 100 tonn de kommende årene.

Les også: Fjellørret-produsent utvider og øker produksjonen