Det blir tøffere tider for Grieg Seafood på Shetland og leder Sigurd Pettersen. Foto: Rob Fletcher.

Shetland tynger Grieg Seafood – nå venter nedbemanning

Til tross for høyere inntekter i fjerdekvartal 2015 mot året før, ble resultatet kraftig svekket. Driften på Shetland er hovedproblemet og selskapet varsler nedbemanning.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble 43 MNOK i fjerde kvartal 2015, sammenlignet med  130 MNOK i 2014. Slaktevolumet endte på 15 279 tonn mot 15 941 tonn tilsvarende kvartal i fjor.

Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble  5,5 MNOK sammenlignet med 132,3 MNOK i samme kvartal 2014.

Konsernets driftsinntekter endte på 1 189 MNOK i siste kvartal noe som er en økning på 14%, sammenlignet med samme periode i 2014. Volumet er redusert med fire prosent, melder selskapet i dag.

Laksemarkedet er sterkt, og prisene har øket gjennom kvartalet. Det amerikanske markedet har imidlertid også vært svakt i dette kvartalet. UK-markedet er fortsatt presset på grunn av sterkt GBP. Selskapet har hatt få priskontrakter i Q4 2015.

Shetland trekker ned

Resultatet er preget av svært høye kostnader på Shetland, grunnet høy dødelighet, samt ufordelaktig GBP. I Norge er det små enderinger i kostnadene sammenlignet med forrige kvartal. I BC går kostnaden ned. Det er et mål at kostnadsnivået i selskapet skal ned på et bransjegjennomsnitt eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10% årlig i perioden 2017-2019.

- GSF har behov for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg, står det i meldingen.

På Shetland skal det ifølge selskapet gjennomføres en rekke endringe eksempelvis at produksjonssyklusen endres fra 24 til 18 måneder. En vil gjennom denne planen kunne utnytte de gode lokalitetene bedre. Mindre gode lokaliteter vil bli lagt midlertidig brakk, og bemanningen på sjø vil bli redusert.

Det gjennomføres også en reduksjon av antall ansatte på slakteriet i denne regionen.  Rognkjeks implementeres som et virkemiddel mot lus. Overvåking av alger blir også et fokusområde.  Videre har styret vedtatt å sette i gang en strategisk gjennomgang av selskapets virksomhet på Shetland.

Kniper kostnader

Grieg Seafood varsler en spareplan og en rekke tiltak som skal bidra i retning lavere produksjonskostnader. Ledelsen foreslår at det skal settes ut større smolt som gjør det mulig å ta ned produksjonstiden i sjø. Antall smolt økes.  Grønne konsesjoner blir implementert i Finnmark i løpet av 2016. Det er også et generelt fokus på MTB-utnyttelse og øket produksjon i hele gruppen.

I British Columbia blir det anskaffet oksygenutstyr for å redusere den negative effekten av perioder med lavt oksygennivå.  Det gjennomføres et innkjøpsprosjekt som skal ta ned innkjøpskostnaden med 10% uten at fôrkostnaden er tatt med.

- Det er gjennomført endringer i organisasjonen som skal øke fokuset på drift. Alle stabsfunksjoner er samlet i Bergen. Alle IT-systemer er standardisert i gruppen. Det er ansatt en HR-direktør med ansvar for å utvikle de ansatte i selskapet.

Fremtidsutsikter

Det er forventninger om redusert tilbud, og dermed et sterkt laksemarked i tiden fremover. Dette gjelder også USA-markedet.

- Selskapet opprettholder slaktevolumet for 2016 med 70 000 tonn. Finnmark økes med 1 000 tonn, mens Shetland tas ned med tilsvarende mengde. Norge utgjør 61% av slaktevolumet for 2016, mot 53% i 2015, heter det i meldingen fra selskapet.