Michael Niesar, daglig leder i Sulefisk. Foto: Linn Therese Skår Hosteland
Michael Niesar, daglig leder i Sulefisk. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

Tror nye fôrråvarer kan gjøre laksen friskere

Lakseoppdretter Michael Niesar fra Sulefisk forteller om dødelighet på opptil 20 prosent ved PD-utbrudd. Han tror noe av løsningen på å forebygge virussykdommer hos laksefisk kan ligge i fôret. - Når man fjerner de marine ingrediensene og erstatter de med planter, kan det i det lange løp stresse fisken og gjøre den mer utsatt for sykdom, mener han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

PD-statistikken fra Veterinærinstituttet viser at 2015 lå på nivå med 2014 når det gjelder antall utbrudd av virussykdommen. På tross av dette melder MSD Animal Health om redusert vaksinering i fjor.

For å løse sykdomsutfordringene som er i dagens næring tror Niesar man må å ta et steg til siden og se på de elementære tingene innen oppdrett.

- Slik jeg ser det er det miljø, håndtering og fôret som påvirker laksen mest. Når man fjerner de marine ingrediensene og erstatter de med planter, kan det innebære en kostnad for fisken. I fôret kan det ligge komponenter som i det lange løp stresser fisken og gjør den mer utsatt for sykdom, sier han.

Vaksinering og tap

Sulefisks lokaliteter i Solund ligger i et område noen definerer som «PD-land» og selskapet har således god erfaring med sykdommen. Dette på tross av at de har vaksinert mot sykdommen siden vaksinen ble til.

- Vi gjør det vi kan for å forebygge. Nå vaksinerer vi med den nye syv-komponents vaksinen, og det ser foreløpig bra ut. Forhåpentligvis er effekten bedre med denne i forhold til den gamle, sier han.

Sulefisks lokalitet Kvernhusvik i 2015. Foto: Sulefisk
Sulefisks lokalitet Kvernhusvik i 2015. Foto: Sulefisk

Hvilke tap utbruddene innebærer for Sulefisk og andre som rammes påpeker han er svært variabelt.

- Vi kan ha alt fra 1-2 prosent dødelighet til opptil 20 prosent med håndtering, når andre utfordringer slår til samtidig. Vi har sett at det har blitt noen stygge episoder når man må behandle mot lakselus på PD-syk fisk, konstaterer han.

- Når det kommer utbrudd gjelder det å ikke håndtere fisken, redusere fôringen og gi den ro og fred til den kommer seg, legger han til.

Hvor vanskelig er det å bli kvitt PD?

- Det varierer, men på en skala fra en til ti vil jeg si rundt syv til åtte. Vi kan leve med det, men ønsker ikke ha sykdom på fisken vår. Når det kommer utbrudd ser jeg at fisken sliter og jeg sliter med den, sier han.

Råvarer fra pattedyr

Tidligere var råvarer fra pattedyr brukt i fôr. Niesar tror det var uheldig å fjerne disse.

- Når man tok bort blodmelet fikk man katarakt med en gang. Vi har i dag også CMS og andre virussykdommer som PD og ILA som i perioder herjer i næringen og ingen vet hvor de kommer fra. Jeg tror mye av løsningen ligger i fôret, sier oppdretteren.

Han viser til at man i andre land tilsetter blodmel i ulike fôr, med god effekt på helsestatus.

- For å løse utfordringene som er i dagens næring gjelder det å ta et steg til siden og se på de elementære tingene. Eksportørene er glade for at det ikke er blodmel i fôret da dette i noen kulturer ikke er akseptert, men man må se på flere muligheter enten råvarene kommer fra høne, storfe eller gris, sier han.

Konkurranse mellom virus?

Han påpeker at da ILA –viruset forsvant fra Vestlandet, dukket PD-viruset opp som en ny utfordring.

- På bakgrunn av dette er det jo også tenkelig at om konkurranse mellom virusene. Om PD da skulle forsvinne kan man jo frykte det nye som eventuelt kan komme, synser han.

- Jeg tror virussykdommer bunner ned i at noe er feil i basisen. Det er også vist at god fiskehelse og god velferd kan ligge i fôret, legger han til.