Flyfoto av settefiskanlegget i Engavågen. Foto: Robert Normann.
Flyfoto av settefiskanlegget i Engavågen. Foto: Robert Normann.

Massive investeringer i toppmoderne settefiskanlegg

I Engavågen ligger Nordland Akvas toppmoderne settefiskanlegg som er under stadig utvikling. Der produseres både storsmolt og smolt på hele tre ulike resirkuleringsteknologier. – Vi har skiftet ut alt siden 2006 så det er praktisk talt et nytt anlegg. Vi har hatt en utvikling gjennom flere år og anlegget blir aldri ferdigstilt, konstaterer daglig leder Per Jørgen Haugan.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nordland Akva er heleid av Egil Kristoffersen og sønner.  Haugan har jobbet i Engavågen siden selskapet kjøpte det i 2006, og det er i dag ti fast ansatte ved anlegget. På tross av at det driftes på tre ulike resirkuleringsteknologier, omtaler Haugen det som et ordinært settefiskanlegg.

- Hvorfor vi har valgt å bruke ulike teknologier har jeg ikke noe klart svar på, men det er jo alltid en fordel å ha god kunnskap og teste ut ulike metoder, forteller han.

Han vil ikke gå ut med et eksakt tall på investeringene i anlegget men forteller de ligger på rundt 150 millioner.

Fra den nyeste produksjonshallen til Nordland Akva. Foto: Stein-Petter Hillestad.
Fra den nyeste produksjonshallen til Nordland Akva. Foto: Stein-Petter Hillestad.

-  Vi har skiftet ut alt siden 2006 så det er praktisk talt et nytt anlegg. Vi har hatt en utvikling gjennom flere år og det blir aldri ferdigstilt. Det siste vi skiftet ut var pumpestasjonen og det er nesten ikke rør i bakken som ikke er nye, sier Haugan.

Stor kapasitet

Anlegget består i dag av tre store produksjonshaller i tillegg til kontorer, bolighus, vanntårn, pumpehus, med mer. Haugen tror at lokaliteten er en av de eldste i Nordland og forteller både ny produksjonshall, nytt bolighus for de ansatte, i tillegg til at utskifting av vannverket, ble gjennomført i fjor.

- I fjor fikk sykdom på fisken i anlegget og valgte derfor å gjennomføre oppgraderingene. En dag håper jeg vi også får inn en startfôringsdel og det er alltid noe som kan utvides eller bedres, sier Haugen.

Sykdommen i anlegget førte til at fisken måtte saneres i september 2015, men nå er det full drift og ny fisk i anlegget.

- Vi har tillatelse til å produsere seks millioner smolt. En million av tillatelsen er på storsmolt, og vi produserer i dag derfor ordinær og storsmolt. I år regner vi med å sette ut 2,5 millioner fisk, forteller han.

Smolten de produserer setter ut i merdene hos Egil Kristoffersen og sønner og hos NRS. Haugen forteller de er fornøyde med status på anlegget i dag, og at de nylig laget en film som viser frem lokaliteten og byggene i Engavågen. Denne er nå spilt av over 1400  ganger.

Se film og bilder fra anlegget på bedriftens facebook-side.(ekstern link) 

- Vi har laget film og legger ut bilder fra det nye og det gamle på lokaliteten for å vise venner, kjente og ansatte rundt oss, hva vi driver med. Jeg vil tror det er en av de eldste lokalitetene i Nordland, og nå er jeg på jakt etter gamle bilder og annen dokumentasjon for å vise frem mer av historien til stedet. Det er dumt om denne skulle gå tapt, konkluderer han.