Illustrasjonsbilde: Advokat Svein Ove Balle mener den norske stat er delaktighet i det han mener er utrydding og beskjæring av bestanden av villaks og sjøørret i Norge.

Advokat anmelder staten: - miljøkriminalitet og brudd på grunnloven

Advokat og hobbyfisker Svein Ove Balle har anmeldt staten for miljøkriminalitet og brudd på grunnloven. Over 1300 personer har stilt seg bak anmeldelsen.

Publisert Sist oppdatert

Det melder TV 2 onsdag.

Advokat Svein Ove Balle uttaler til TV 2 at han anmelder staten for delaktighet i det han mener er utrydding og beskjæring av villaks- og sjørretbestanden i Norge.

– Jeg er redd for at vi kommer til et tidspunkt hvor sjøørret og villaks bare er noe som finnes i en genbank, og ikke i naturen, sier han til avisen.

Punktene advokat Balle har anmeldt staten for er miljøkriminalitet og brudd på grunnloven.

Begrunnelsen for dette skal blant annet være at myndighetene ikke har strammet et hardere grep rundt oppdrettsnæringen.

– Det er en bestemmelse i grunnloven som heter at staten har et ansvar for å verne natur og miljø for etterslekten og fremtidige generasjoner, sier han til TV 2.

At 33 lakseelver ble stengt for fiske i Sør-Norge ble noe av bakgrunnen for at advokaten bestemte seg for å levere inn anmeldelsen.

Mandag opprettet han et opprop for å få flere til å stille seg bak anmeldelsen, som i skrivende stund har 1300 underskrifter.

Om nedgangen 

Nedgangen i villaksbestand er noe som skjer globalt, og det har vært stor nedgang også steder der det ikke drives oppdrett i sjø. Klimaendringer, predatorer, dårlig vannkvalitet i elvene og overfiske er alle faktorer som spiller inn på bestanden av villaks i mange land.

Siden 1996 har norsk oppdrettsnæring firedoblet seg, samtidig som villaksbestandene har gått både opp og ned.