Ann-Kristin Skaugvold er driftsleder ved Nordland Aqua og mener å forhindre at sykdommer kommer inn i anlegget er svært viktig, etter å ha måttet vaske anlegget i fire måneder etter ILA-utbrudd. Foto: Magnus Petersen.
Ann-Kristin Skaugvold er driftsleder ved Nordland Aqua og mener å forhindre at sykdommer kommer inn i anlegget er svært viktig, etter å ha måttet vaske anlegget i fire måneder etter ILA-utbrudd. Foto: Magnus Petersen.

Fikk sykdom, måtte vaske i fire måneder

Etter å ha fått påvist ILA i settefiskanlegget måtte Nordland Akva vaske ned i fire måneder. - Moralen er at man må jobbe forebyggende, sa driftsleder Ann-Kristin Skaugvold i sitt foredrag på Pathos-konferansen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det var under Patogens Pathos Forum at Ann-Kristin Skaugvold fortalte om hennes erfaringer fra sykdomsutbrudd  fra selskapets settefiskanlegg på Åmnøya i Nordland.

Driftslederen fortalte at det stort sett alltid har vært utfordringer med sykdommer på den lokaliteten, også da hun overtok styringen ved anlegget i 2015.

Fakta:  - Nordland Akva er heleid av Egil Kristoffersen og Sønner. - Anlegget leverer blant annet triploid smolt til NRS. - Har tillatelse til å produsere seks millioner smolt og 1500 tonn biomasse.  - RAS-anlegget har vært i bruk siden 2010.
Fakta:  - Nordland Akva er heleid av Egil Kristoffersen og Sønner. - Anlegget leverer blant annet triploid smolt til NRS. - Har tillatelse til å produsere seks millioner smolt og 1500 tonn biomasse.  - RAS-anlegget har vært i bruk siden 2010.

- Det nye i 2015 var Branchiomonas, og det alvorlige var ILA.

Måtte vaske anlegget i fire måneder

ILA-utbruddet førte etterhvert til pålegg om sanering av fisken i anlegget. Etter dette sto nedvasken for tur.

- Det er ingen fasit på hvordan man desinfiserer anlegget etter utbrudd. Etter noen uker med fortvilelse kom vi opp med en plan, opplyste Skaugvold.

Planen bestod blant annet i gå grundig til verks med vasking og desinfisering, for å fjerne alle mulige smittekilder.

- Det var en formidabel jobb. Vi holdt på i fire måneder - da blir du sliten og lei.

Hvordan et anlegg skal saneres mener hun man må vurdere etter forholdene anlegget er bygd, og etter hvilket utstyr og teknologi som er tilgjengelig.

- God smittehygiene er en prioritet. Det er viktig med gode rutiner for vasking og desinfeksjon, slo hun fast.

Må jobbe forebyggende

Driftslederen anbefaler å ha månedlig screening mot fiskesykdommer, og tester selv for Branchiomonas, HPR-0, Yersinia, PRV (HSMB), PMCV (CMS) og laksepox.

I tillegg screener de individuelt foreldrefisk , for å sørge for et agensfritt utgangspunkt.

- Det viktigste er å ikke få inn sykdom i anlegget. Moralen er at man må jobbe forebyggende, understreket hun.

Nytt inntaksvann

Kilden til smitten er hun enda ikke sikker på, men de besluttet seg for å oppgradere filtreringen på inntaksvannet, for å sikre seg mot mulige smittekilder.

-  Vi måtte sikre oss et agensfritt inntaksvann. Nå går vannet gjennom et partikkelfilter på 20 mikrometer og bestråles med UV-lys.

I tillegg behandler de vannet med Ozon.

- Det ser ut til fungere godt, konstaterte hun.

Siden januar 2016 har anlegget vært tilbake i normal drift og med jevnlig screening har det ikke blitt påvist nye sykdommer.