Lene-Catrin Ervik i Åkerblå synes saken er både trist og svært kjedelig både for fiskehelsebiologer og næringen generelt. Foto: Åkerblå.

- Vil ikke påvirke forbruket av antibiotika

Lene-Catrin Ervik i Åkerblå sier at en endring i regelverk for hvem som har lov å skrive ut antibiotika, sannsynligvis ikke vil påvirke forbruk av antibiotika i det hele tatt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no har nylig hatt saken som avslører at nytt EU-forslag kan hindre norske fiskehelsebiologer mot å skrive ut antibiotika-resepter til havbruksnæringen. Les mer om dette her. 

Lene-Cathrin Ervik, leder for fiskehelse i Åkerblå sier til Kyst.no at dette ser ut til å ha utspring på høyt politisk nivå, der målet er å redusere antibiotikaforbruket globalt.

- Antibiotikaforbruk i oppdrett er svært lavt. Veterinær og fiskehelsebiologer foreskriver dette på lik linje i dag, og er formelt sidestilt i alle rettigheter og alt ansvar når det gjelder fisk. En slik endring i regelverk vil sannsynligvis ikke påvirke forbruk av antibiotika i det hele tatt.

- Dette vil byråkratisere prosessen unødig

Vurderinger rundt antibiotikabruk på fisk i Norge sier hun gjøres svært nøye i alle tilfeller, og bruken er restriktiv.

- Innføres et slikt regelverk vil en i bedrifter med blanding av fiskehelsebiologer og veterinærer løse det ved at fiskehelsebiologer gjør de faglige vurderingene som før i faser de følger opp - noe de er kompetent til på lik linje ned veterinærer.

Hun påpeker at formelt sett må resepten da signeres av en veterinær som også må sette seg inn i saken og stå ansvarlig.

- Dette vil byråkratisere prosessen unødig i enkelte bedrifter men det vil være løsbart uten at fiskehelsebiologer vil miste sin verdi i arbeidsmarkedet. Bedrifter som ikke har veterinærer ansatt vil måtte kjøpe tjeneste ved foreskriving av resept, noe som igjen vil være unødig ressurskrevende og byråkratiserende - men i tilfeller der antibiotika er nødvendig og forsvarlig vil det bli gjort, sier hun videre. 

Fiskehelselederen sier at Åkerblå ikke har rukket å diskutere dette mye internt, men opplyser at saken ikke vil få konsekvenser for noen av deres ansatte uansett utfall, med unntak av litt ekstra tidsbruk i enkelte caser.

Trist og kjedelig

Ervik sier at for fiskehelsebiologer og næringen generelt er saken både trist og svært kjedelig.

- Fiskehelsebiologer fikk reseptrett for mange år siden, og har den nødvendige kompetansen til å ivareta dette vel så godt som veterinærer uten spesialisering eller erfaring med fisk. Politisk er dette en sak for Teknas fiskehelseavdeling, og vi håper de tar tak og kan fremme saken i riktig fora. Her er et område sjømat Norge også kan engasjere seg, da konsekvensene kanskje er størst for de bedriftene som har ansatt fiskehelsebiologer internt, sier hun.

- Når det som sagt antibiotikaforbruket såpass restriktivt at dette løses i praksis i de tilfellene der det skulle oppstå utfordringer. Videre handler det vel så mye om det prinsipielle ved reseprett for fiskehelsebiologer. Næringa er helt avhengig av denne kompetansen, og å begrense fiskehelsebiologers handlingsrom sammenlignet med veterinærer er ingen tjent med, legger hun til. 

- Videre er Åkerblå godt rustet til å håndtere endringer om dette skulle bli en realitet da vi har en god blanding av fiskehelsebiologer og veterinærer - som kan utfylle hverandre godt.

 Solveig Nygaard i FoMas sier i en kort melding til Kyst.no at dette får marginale effekter for både næring og fiskehelsebiologer da de nesten ikke skriver ut noe antibiotika lenger.