Fiskehelsebiologene Øyvind Vågnes og Kristian Ulven. Foto: Privat.

 ​– Vil føre til en nedgang i prestisje og attraktivitet for fiskehelsestudiet 

Kommentar: Fiskehelsebiologene Kristian Ulven og Øyvind Vågnes reagerer med forundring på fiskeriminster Harald Nesviks kommentarer om fiskehelsebiologers rettigheter til å skrive ut antibiotika.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det er med forundring vi leser fiskeriminister Harald Nesvik sitt svar på spørsmål om endring i regler for reseptrett.

Nesvik avdekker her manglende kjennskap, og eller forståelse for betydningen av miljøene som er bygget opp rundt fiskehelseutdanningen ved Universitetet i Bergen og Tromsø. Det er over tid blitt bygget opp en profesjonsutdanning som i dag fremstår som svært attraktiv for kommende studenter.

Beliggenheten for Bergen og Tromsø gjør at en får rekruttert studenter med nær tilknytting til havbruksnæringen. Dette i tillegg til rekruttering av studenter med en generell akademisk interesse for havbruk og fiskehelse. Et slikt miljø skaper grobunn for et unikt og sterkt fagmiljø, med en høy grad av kreativitet og nytenking inn mot fiskehelse og forskning. I tillegg til rekruttering for fiskehelsepersonell til næringen så fungerer også denne utdanningen som rekruttering for de viktigste forskningsmiljøene innen fiskehelse.

Svært negativt

Endringer i foreskrivingsretten vil føre til en nedgang i prestisje og attraktivitet for fiskehelsestudiet. Dette vil i langsiktig perspektiv være svært negativt for den forskningsdrevne utviklingen av næringen. All teknisk utvikling fremover må bygges rundt forståing av fiskehelse. God fiskehelse vil alltid være indikator for god teknologi.

Fiskeriministeren sier at departementet er trygge på at fiskehelsen fortsatt blir godt ivaretatt selv om det kun vil være veterinærer som kan skrive ut antibiotika-resepter fremover. Videre påpeker fiskeriministeren at fiskehelsebiologer er et særnorsk fenomen. Dette er riktig. Fiskehelsebiologer er et særnorskt behov for god helsedekning av den særnorske havbruksnæringen.

Som Lene-Catrin Ervik i Åkerblå påpeker vil den fremtidige bruken av fiskehelsebiologer medføre situasjoner med økt grad av byråkrati ved bruk av antibiotika. Over tid mener vi at dette vil føre til en nedgradering av fiskehelsebiologer, der en vil få en situasjon med et b-lag (fiskehelsebiologer) og et a-lag (veterinærer) av fiskehelsepersonell.

Må komme på banen

Resultatet av omleggingen av foreskrivingsretten vil føre til at en fiskehelsebiolog ikke lenger alene kan stå ansvarlig for helseoppfølging av et oppdrettsanlegg, og dermed ikke lenger kan stå som selvstendig næringsdrivende tross profesjonsbakgrunn med autorisasjon fra Mattilsynet.

Vi forventer nå at fiskeriministeren, Tekna Fiskehelse og utdanningsinstitusjoner kommer på banen og tar dette alvorlig.

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg. ​