Jarle Heitmann er Arbeiderpartiets gruppeleder i Tromsø kommunestyre. Han understreker at vedtaket ikke er et forvaltningsvedtak, men et uttrykk for en visjon. Foto: jarleheitmann.no.

AP: Handler om hvordan Tromsø skal være i fremtiden

Tromsø kommune har vedtatt stopp i vekst av oppdrett i kommunen dersom det ikke skjer i lukkede anlegg.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

MDG fremsatte overfor kommunestyret i Tromsø et forslag om at eventuell vekst i oppdrettsnæringen i kommunen skal skje i “lukkede anlegg” Forslaget fikk flertall med stemmene til for uten MDG, SV, Rødt og AP.

Arbeiderpartiets gruppeleder i Tromsø kommunestyre Jarle Heitmann mener vedtaket er et utrykk for hvordan man vil ha det snarer enn noe som vil snu opp ned på næringen der nå.

- Dette vedtaket får ikke noen konsekvenser med det første, for det er ikke kommunene som gir konsesjon. Men dette er vår klima- og miljøplan med visjoner om hvordan Tromsø kommune skal være i fremtiden. Det er dette som er den ønskelige utviklinga, det er ingen avvikling av oppdrettsnæringa. Den er velkommen - under visse forutsetninger, sier han til Kyst.no.

Han påpeker at kommunen har én mulighet til å bestemme om og hvor det skal være oppdrett innenfor kommunegrensa.

- Det skjer gjennom kommunens kystsoneplan der det skal framgå hvilke arealer som er avsatt til oppdrett, alternativt at det ikke avsettes arealer til oppdrett. Min klare holdning er at vi selvsagt skal fortsatt sette av arealer til havbruk.

Må ta på alvor modenhetsnivå til lukket teknologi

Når det gjelder hvor moden teknologien for lukkede anlegg er, så konstaterer han at den nok ikke er den helt ferdigutviklet.

- Vi skal også ta på alvor når næringen sier teknologien ikke er kommet langt nok for å kreve drift i lukkede anlegg nå. Da skal vi selvsagt ta den dialogen med næringa, noe vi allerede har hatt på en konstruktiv måte. Men vi skal ha lov til å ha en visjon for hva vi ønsker i Tromsø kommune i en klima- og miljøpolitisk ramme. Dersom vi ikke har hatt det, burde enhver bli bekymret.

Han forteller tematikken lukkede anlegg har vært en stor diskusjon i Tromsø Ap over flere år.

- Vi har mange med betydelig kunnskap som har bidratt med kunnskapsinnsamling. Like før dette kommunestyret ble det vedtak i representantskapet i Tromsø Ap som var meget delt. Men flertallet vedtok at vekten skal skje i lukkede anlegg, og det fulgte vi opp. Spesielt når dette var en sak hvor vi skulle utrykke en klima- og miljøvisjon for 2019-2023, understreker han.

Ikke forvaltningsvedtak, kun en visjon

Derfor er han enig med mange i næringen som sier at dette kan ta noen år.

- Derfor skal vi ha en god dialog med næringen for å finne hvordan vi i felleskap kan komme til det som bør være en felles visjon - nemlig bærekraftig miljø i fjordene rundt, får vår del Tromsø. Her sier næringen nå at det finnes ny teknologi på trappene og dersom det bidrar til å nå den visjonen vi ønsker å utrykke i klima- og miljøplanen til Tromsø kommune, så vil vi selvsagt lytte nøye på det.

Hva Arbeiderpartiet tenker rundt hva «lukket anlegg» egentlig er for noe, påpeker han at det ikke er godt nok presisert i vedtaket.

- Det er fordi dette ikke er et forvaltningsvedtak, men et uttrykk for en visjon. Der vil være naturlig å presisere dette, og gjerne i dialog med næringen, i handlingsplanen til denne planen og også i den jobben vi skal gjøre med kystsone-planleggingen. For meg personlig, så tenker jeg bredt teknologisk, hvor også semi-lukkede kan ivareta denne visjonen, sier han.