Julie Marie Aga vant beste poster. Her flankert av to fra juryen, t.v. førstelektor Øyvind Midtbøe Berge, fra Høgskulen på Vestlandet og Pål Mugaas Jensen, redaktør for Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no. Foto: Ole Andreas Drønen

Ny, mulig rensefisksykdom gav poster-seier

Studenten Julie Marie Aga vant «Beste poster» under aqKva-konferansen. Hun skal skrive master om et nyoppdaget sykdomsproblem hos gressgylte.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

For andre år på rad kunne studenter innen akvakulturfag få presentert seg selv og sine oppgaver under havbrukskonferansen aqKva i Bergen.

Students Corner skal gi dem mulighet til å komme i kontakt med den bransjen de etter all sannsynlighet skal ut å jobbe i om få år.

I år var det også satt opp en pris for beste poster. I tillegg til heder og ære og diplom, var det også satt opp en premie på 10 000 kr. Juryen som bestod av førsteamanuensis Camilla H Diesen og førstelektor Øyvind Midtbøe Berge, begge fra Høgskulen på Vestlandet, samt redaktør i Norsk Fiskeoppdrett og Kyst.no, Pål Mugaas Jensen.

De skulle plukke ut den posteren som best forklarte oppgaven studenten skal fordype seg i på en oversiktlig og god måte. Og den måtte kommunisere enkelt og på en slik måte at man raskt kunne sette seg inn i problemstillingene og de eventuelle resultatene.

- Det var ingen enkel jobb, for det var mye spennende. Vi la stor vekt på at posteren skulle raskt og enkelt gi et inntrykk av hva oppgaven dreide seg om. Skal studentene senere i karrieren presentere forskningen sin via en poster på en vitenskapelig konferanse, konkurrerer de med budskapet sitt med kanskje hundrevis av andre. Da må posteren være veldig til poenget og lett å ekstrahere kunnskap ut fra, sier jurymedlem Pål Mugaas Jensen.

- Dette er essensen av forskningsformidling, legger han til.

Posteren Julie Marie Aga vant "Student's Corner" med under aqKva.

Den juryen til slutt falt ned på som vinner hadde ifølge begrunnelsen en poster med illustrative bilder, kortfattet tekst og hadde en god disponering.

Unormale flekker

Julie Marie Aga tar master i fiskehelse ved Universitetet i Bergen. Der undersøker hun noen unormale, mørke flekker og byller på hud og finner hos leppefisken gressgylte.

De siste årene er det observert leppefisk, da særlig gressylte, i områder rundt Austevoll med disse sorte flekkene.

- Flekkene forekommer på huden langs hele kroppen, på finnen og på hodet. Abnormitetene opptrer som sorte områder begrenset under skjellene pål kroppen og som utvekster på finner og hode, skriver Aga på vinnerposteren.

Hun beskriver det videre som et syndrom med ukjent årsak.

- Det er viktig å undersøke dette nærmere om det kan knyttes til infeksiøse agens og dermed være smittsomt, skriver hun videre.

Fremover skal hun bl.a. studere utbredelse og prevalens, og hun studerer også affisert hud histologisk.