– Mitt inntrykk er at oppdretterne er godt forberedt før stormer, både mht teknisk standard og rutiner, som de har vært de siste årene, sier daglig leder Ove Løfsnes i AQS, som leverer spesialiserte servicetjenester til havbruksnæringen. Foto: AQS

Mener fortøyningene har høy standard

Daglig leder i AQS, Ove Løfsnes, mener rømmingene i forbindelse med stormen Nina, var enkelttilfeller med årsak i spesielle uheldige omstendigheter. - Mitt inntrykk er at standarden på fortøyningene har vært på et veldig høyt nivå de siste årene. Jeg tror ikke dette er endret vesentlig, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I går meldte Fiskeridirektoratet at brorparten av rømmingshendelser i 2015 var relatert til uværet Nina, der fortøyningsbrudd ble spesielt pekt på som årsak.

Daglig leder i AQS, Ove Løfsnes, mener rømmingene i forbindelse med stormen Nina, var enkelttilfeller med årsak i spesielle uheldige omstendigheter.

Les også: Nå kommer ekstremværet Tor

Illustrasjonsbilde av storm ved oppdrettsanlegg. Foto: Arkiv.

- Vi opplever at oppdretterne er godt forberedt før stormer både når det gjelder teknisk standard og rutiner, sier Løfsnes.

- Er fortøyningene bedre i dag enn ved forrige store storm? 

- Mitt inntrykk er at standarden på fortøyningene har vært på et veldig høyt nivå de siste årene. Jeg tror ikke dette er endret vesentlig, men hendelsene siste vinter kan ha medført ytterligere søk etter mulig risiko mht dette. Jeg har dog ingen konkrete holdepunkter for denne antagelsen, sier han.

Les også: Uværet Nina preger rømmingsbildet 2015- Tor blir kraftigere

Håndtering av nøter

- Vårt inntrykk er at den viktigste årsaken til rømming over tid er håndtering av nøter og anlegg . I tillegg kommer at ekstreme værforhold sporadisk har medført større rømminger,  forklarer Løfsnes.

- Hvilke forbedringer har du sett av oppdretterne dette siste året?

- AQS opplever at oppdretterne driver kontinuerlig vurdering av risiko og innføring av tiltak for å redusere risiko for rømming. Vi har ikke inntrykk av at dette har vært betydelig endret det siste året. Jeg tror oppdretterne har forberedt seg godt i form av kontinuerlig risikokartlegging og forbedringsarbeid og forberedelser ved varsel om ekstremvær og oppfølging med inspeksjoner i etterkant av dette, sier Løfsnes til kyst.no.

Les også: Øker beredskapen for lakserømming

Om han skal peke på noen endringer som bør bli gjort, mener han det kan bli enda mer vekt på inspeksjoner under vann (dykkere eller ROV) av nøter og fortøyninger.

- Hva må bli bedre av utstyr?

- Her kan jeg ikke se konkrete behov eller muligheter ut over de kontinuerligeforbedringsprosessene som går i næringen, sier han til kyst.no.