Forsiden av nature

Genet for kjønnsmodning er funnet hos laks

Funnet av genet som styrer kjønnsmodning hos hunnlaks og hannlaks gir nye effektive metoder for å kontrollere kjønnsmodning hos oppdrettslaks.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Samtidig vil den nye kunnskapen være av stor betydning innen forvaltningen av ville laksestammer, melder Aquagen i en pressemelding.

De skriver at kjønnsmodning hos laks gir redusert vekst og filetkvalitet samt nedsatt aktivitet i immunsystemet. Dette fører til redusert fiskevelferd og nedklassing av laks ved slaktetidspunktet.

- Bruk av lys i oppdrettsmerdene har vært et utbredt tiltak for å unngå kjønnsmodning hos laks. Ved endringer i oppdrettsmiljøet eller bruk av ny teknologi som f.eks. høyere temperaturer eller produksjon av stor smolt i resirkuleringsanlegg, kan tidlig kjønnsmodning imidlertid bli et problem, melder Aqua Gen.

Ved å selektere laks med riktig genotype, kan de ytterligere kontrollere kjønnsmodningen hos laks under ulike oppdrettsforhold. Aqua Gen jobber nå videre for å kunne utnytte denne kunnskapen både i sine avlsprogrammer og i lakserogna som leveres til oppdrettsnæringen.

Dette forskningsprosjektet er et godt eksempel på hvordan sekvensering av laksegenomet bidrar til økt kunnskap om laksens biologi, med stor nytteverdi for både oppdrettsnæringen og villfiskforvaltningen. Arbeidet er basert på bruk av genotypingsplattformen til AquaGen som analyserer 220 000 genmarkører, mener de.

Ved siden av forskere fra AquaGen har CIGENE (NMBU), Universitetet i Turku (Finland), Nina, Nofima, Universitetet i Edinburgh (UK), Natural Resources Institute Finland og Rådgivende Biologer deltatt i arbeidet.

Forskningsresultatene ble publisert i nettutgaven av det prestisjetunge tidsskriftet Nature for noen uker siden, og er nå profilert på forsiden av den trykte utgaven som kom denne uken.

Lenke til nettutgaven av artikkelen finnes her.