Malcolm Pye er en av grunnleggerne av Benchmark, men gav seg for få dager siden som CEO i selskapet. Foto: Pål Mugaas Jensen

Hva er begrensningene for videre vekst i oppdrett? Dette mener Aqua Nor-deltagere

Aqua Nor: Benchmark arrangerte tirsdag seminar med tema omkring fremtidens akvakultur. Gjennom en web-poll spurte de alle deltagerene bla. hva de trodde ville være begrensende for videre vekst i havbruksnæringen. Dette svarte publikum.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Seansen ble ledet av nylig avgått CEO i selskapet, Malcolm Pye. Hans første spørsmål var «Hva ser du på som den største utfordringen for produksjonsvekst i laksenæringen?»

Publikum tok frem sine mobiltelefoner og stemte på seks ulike alternativ.

Sykdom og miljøpåvirkning begrenser

Det som fikk størst oppslutning av alternativene, var «sykdom» med hele 36 % av stemmene.

På andre plass, med 29 % kom «Miljømessig påvirkning», mens «Motstand fra lokalbefolkning» kom på tredje med 14 % av stemmene. Deretter fulgte «Fiskevelferd» med 11 %, «Fôrtilgjengelighet» med 8 % og til slutt «Tilgang på nye lokaliteter» med kun 3% av stemmene.

Malcolm Pye var ikke overrasket over hvilken faktor som kom på topp.

- Sykdom er en faktor som alltid er til stede, og er et viktig element vi som næring alltid prøver å bekjempe. Sykdom er for oss i dette rommet utvilsomt den største bekymringen, sa han.

At miljøpåvirkning kommer på andre plass karakteriserer han som svært interessant.

Publikum på Benchmarks konferanse kunne stemme ved hjelp av mobilen. Svarene kom så opp på storskjermen. Foto: Pål Mugaas Jensen.

- Verden vet i dag at det kan ikke fortsette slik som vi har gjort, med et stadig økende forbruk, selv ikke når det kommer til mat og matproduksjon. VI kan ikke fortsette med det miljøavtrykket som vi har hatt, derfor er det viktig at dette blir satt på agendaen.

Punktet som kom på tredjeplass, «Motstand fra lokalbefolkning» mente han også var viktig å være klar over.

- Vi har sett fra mange steder i verden at der næringen tidligere har vært sett på som velkommen, fordi den brakte med seg jobber og bedring av økonomien, så møter den nå mer og mer motstand rundt om i disse lokalsamfunnene.

Tror landbasert vil påvirke næringen

«Hvilken teknologi tror du vil ha den største påvirkningen på næringen de neste fem årene?»

Her var det punktet «Lukket/landbaserte lakseanlegg» som fikk størst andel av stemmene med 31 %.

Nummer to var «Genetikk» med 25 % og «Verktøy for dataanalyse» som kom på tredjeplass.

Deretter fulgte «Offshore-anlegg» med 11%, «Vaksiner» med 8 % og til sist «Mekaniske behandlinger» med 2 %.

- Svært interessant at de fleste her tror at lukkede og landbaserte anlegg vil bety mest. Også det faktum at offshore-anlegg er på tredjeplass er verdt å merke seg. Dette punktet var også noe fiskeriministeren nevnte i sitt innlegg under åpningsseremonien for Aqua Nor tidligere i dag, nemlig at mange ønsker å flytte anleggene ut på dypere vann for å håndtere bedre dagens utfordringer. Jeg er sikker på at hadde du spurt dette spørsmålet for ti år siden, ja for to år siden for den del, så hadde du ikke fått de svarene som dette.

Tror på konsumentens gode påvirkning

Det tredje og siste spørsmålet den nyavgåtte Benchmark-sjefen stilte publikum var «Hvilke aktører tror du vil være de største kreftene for en positiv forandring de neste fem årene?»

Her var publikum mest samstemte med «Konsumentene» som en klar nummer 1 med 54 % av stemmene. «Produsentene kom på andre plass med 21 %, mens «Investorene» kom på tredje med 14 %.

Så fulgte «De regulerende myndigheter» med 10 % av stemmene, mens «Pressgrupper» eller «NGO-er» ikke hadde en enste i salen som trodde deres påvirkning ville være av størst betydning.

- At folk her tror at konsumentenes stemmer vil bli hørt og drive næringen fremover til det bedre er ingen overraskelse. Vi som næring gjør mer og mer for å imøtekomme forbrukernes bekymringer, sa Pye.

Noen ganger er ikke konsumentene så informerte som vi ønsker, så her er det kanskje også viktig for oss fremover å sørge for at konsumentene er så godt informerte som mulig.

- At næringen selv er på andreplass er heller ikke så rart, vi kommer til å fortsette å være en viktig drivende kraft.

Pye oppsummerte med å konkludere med at oppdrettsnæringen er en av de viktigste til å takle en svært stor utfordring:

- Det er å sikre at mat blir produsert til en stadig voksende befolkning og på en bærekraftig måte. Jeg tror også at investorene vil bli en av de viktigste driverne i bærekraftig produksjon fremover. Jeg husker et møte jeg en gang satt i der en investor spurte «hvorfor skal jeg putte penger inn i bærekraft?». Da fikk han til svar fra en våre; «Hvorfor vil du putte penger inn i noe som IKKE er bærekraftig?» Og jeg tror den ideen over viktigheten av bærekraft er noe investorene anerkjenner nå og vil ha med hele veien.