Første anlegg er under oppføring på et område som dekker 150.000 m2 i Säffle, i Värmland og er planlagt å være i fullskala produksjon i 2024. Foto: Svensk Lax

Premium Svensk Lax sikrer seg genetikk gjennom Benchmark Genetics på Aqua Nor

På den andre dagen av Aqua Nor messen i Trondheim, undertegnet de to selskapene en langsiktig avtale for leveranse av lakserogn til Premium Svensk Lax sitt anlegg som er under oppføring i Säffle, Värmland i Sverige.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet er det første som har fått godkjenning av svenske myndigheter til å bygge et landbasert anlegg for atlantisk laks. Denne godkjenningen forelå allerede i august i fjor. Anlegget, som er dimensjonert til å produsere 10.000 tonn årlig, skal etter planene være i fullskala produksjon i 2024. Da skal det slaktes, prosesseres og leveres laks fem dager i uka til det svenske markedet. Målet er å dekke 20% av den lokale etterspørselen, med muligheter for videre vekst.

Avtalen innebærer at Benchmark, som eneleverandør, skal levere genetikk fra sine biosikre anlegg på Island i en treårs periode, med opsjon til ytterligere to år. 

Morten Malle, CEO i Premium Svensk Lax uttaler:

- Vi er i gang med grunnarbeidet av anlegget i Säffle, og planen er at vi skal legge inn den første rogna i klekkeriet tidlig 2023. Målet vårt er å bringe lokalprodusert, bærekraftig og sunn «premium» laks til det svenske markedet. Da må vi også være sikker på at genetikken vi legger inn i anlegget er kommer fra en kvalitetsprodusent som også har søkelys på bærekraft og biosikkerhet. Det mener jeg at vi har funnet hos Benchmark Genetics.

Geir Olav Melingen, kommersiell direktør i Benchmark Genetics, er fornøyd med å ha signert nok en avtale med et landbasert prosjekt. 

- Anlegget som nå er under oppføring i Värmland bygger på et spennende konsept hvor også videreforedling er en viktig del av planene. Sverige er dessuten i en unik posisjon til å kunne eksportere laksen fritt til en rekke land hvor Norge blir møtt med handelsrestriksjoner. Det åpner for muligheter for en formidabel produksjonsvekst om Premium Svensk Lax lykkes, og den reisen har vi lyst til å være med på.