Aquabyte sier de kombinerer det beste fra innovasjonskulturen i Silicon Valley med ekspertise fra norsk oppdrettsnæring. Foto: Aquabyte

Biomassemåling lansert

Aquabyte har lansert biomassemåling gjennom det samme oppsettet og kamera som brukes til automatisk lusetelling. Og et tredje produkt er på vei inn.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Maskinlæringsselskapet Aquabyte har hatt suksess med sin maskinlæringsteknologi for automatisk lusetelling.

I det stille har de også begynt å selge neste produkt i rekken, ved hjelp av samme merdinstallasjon som med lusetellingen – men med helt andre algoritmer: Biomassemåling.

Nå lanseres det for fullt, og kundelisten er ifølge selskapet solid og godt fordelt langs kysten fra Vestland til Nordland. 

Biomassemålingsproduktet lar deg følge nøye med på fiskens vekst ​og helse, samt levere på slakteestimatet med høyere presisjon. Nøyaktigheten er stor ifølge selskapet selv: Målinger verifisert mot reelle slaktedata på flere merder, viser en nøyaktighet på over 98 %. Det beste resultatet på en hel merd, var et avvik på snittvekt på 11g målt ( Aquabytes system vs slakteriets veiinger).

Gir flere fordeler

Ragnhild Valen, forskningssjef hos Aquabyte. Foto: Aquabyte

Kontinuerlig vektmåling av fisk i sanntid - Daglig utvikling i snittvekt - Tidlig indikasjon på sykdom eller taperfisk - Estimat av stående biomasse – K-faktor og mer nøyaktig vektdistribusjon mot slakt. Dette gir i sum økt lønnsomhet. Beregninger gjort av ekstern ekspertise viser at den økte nøyaktigheten kan gi netto positiv effekt på over kr 60 000 pr, måned pr. merd. 

Et tredje produkt lanserer snart

Hans Runshaug. Foto: Aquabyte

- Det vi måler – lus og biomasse – har én ting felles: Det handler grunnleggende om fiskevelferd. Og god fiskevelferd er god økonomi. Løpende oversikt og kontroll gir mulighet for å tilpasse og å ta grep tidlig, sier biolog og Forskningssjef hos Aquabyte, Ragnhild Valen.

Det neste produktet lanseres i høst, fokuserer direkte på helse hos fisk – og gjør produktpakken komplett, avslutter Valen.

Dette er essensen i det kommende Fiskehelseproduktet, sier Valen:

- Detektere sår med fokus på vintersår (moritella), overvåke kjønnsmodning, skader og endringer på finner og endringer i adferd.  Dette produktet vil brukes som et verktøy i daglig drift, og gir kontinuerlig overvåkning av fiskens helsetilstand uten fysisk håndtering.