Sten Roald Lorentzen er ny adm.dir i Aquaculture Innovation. Foto: Aquaculture Innovation
Sten Roald Lorentzen er ny adm.dir i Aquaculture Innovation. Foto: Aquaculture Innovation

Han er ny adm.dir i Aquaculture Innovation

Sten Roald Lorentzen har takket ja til jobben som adm. air i Aquaculture Innovation AS, og vil tiltre stillingen så snart det er praktisk mulig, og senest i løpet av sommeren.

Publisert

Lorentzen er 54 år, og har de  siste 6 årene vært adm.dir i Akva group Land Based Norway AS, som er en leverandør av komplette landbaserte oppdrettsanlegg. I tiden Lorentzen har ledet bedriften har den hatt en sterk og lønnsom vekst, med 10 dobling av omsetningen og 3-dobling av antall ansatte til ca. 100.  En av de siste leveransene er det landbaserte anlegget til Svaberget Smolt AS som ligger i Nærøy,  på grensen mellom Trøndelag og Nordland.

- Vi er stolte og glade over å kunne få en kapasitet som Sten Roald Lorentzen til å ta lederjobben med å utvikle og realisere Aquaculture Innovation AS sine planer og prosjekter innen landbasert oppdrett, og vi ser fram til å få han på laget så raskt som mulig. Landbasert oppdrett av laks er en relativt ny teknologi og driftsform, og få eller ingen har lengre og bedre erfaring med dette enn Lorentzen. Han har også dokumentert evne til å bygge opp en sterk og flott organisasjon på området, sier styreleder Paul Birger Torgnes.

Rett bakgrunn, erfaring og kompetanse

- Planene til Aquaculture Innovation AS  er svært spennende, og jeg har et sterkt ønske om å kunne være med på å bygge opp en ny virksomhet og bidra til å skape arbeidsplasser, vekst og utvikling i regionen. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Jeg har de siste årene arbeidet med prosjektgjennomføring av landbaserte oppdrettsanlegg, fra tegnebrett til endelige løsninger, og har den rette bakgrunn erfaring og kompetanse til å ta fatt på jobben.

- Samtidig blir det vemodig å forlate et miljø med fine mennesker som jeg er stolt over å ha vært med på å bygge opp en solid og flott organisasjon sammen med, sier Lorentzen.

Aquaculture Innovation AS sin satsing på landbasert oppdrett av laks skjer gjennom det heleide datterselskapet Helgeland Miljøfisk AS som har søkt om tillatelse til å etablere et gjennomstrømningsanlegg med en kapasitet på 26.000 MTB på Toft utenfor Brønnøysund. Selskapet er i tillegg største aksjonær i Bulandet Miljøfisk AS utenfor Florø, som alt er innvilget tillatelse for kommersielt anlegg og som nå bygger ut en pilot på 700 tonn for å teste ut de teknologiske løsningene som skal benyttes.

Ut over dette har Aquaculture Innovation AS de siste 10 årene drevet forskning og utvikling av lukkede og delvis lukkede oppdrettsanlegg, samt også storskala forsøk med torskeoppdrett. Denne aktiviteten vil bli videreført og videreutviklet gjennom selskapene Eco Fjord Farming AS og Codfarm AS med Rolf Nordmo som leder. Nordmo vil også fortsette som daglig leder i Aquaculture Innovation AS inn til Lorentzen tiltrer, og deretter også bistå konsernet med sin solide kompetanse innen fiskehelse og fiskevelferd.