Arne Birkeland, konsernsjef i Westcon Group. Foto: Westcon.

Westcon kjøper seg opp i Aquafarm

Westcon Group melder de øker sin eierandel i Aquafarm Equipment til 34 prosent, og signaliserer med dette sin store tro på selskapets innovative oppdrettskonsept.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I november 2016 kjøpte Westcon Group seg første gang inn i oppdrettsleverandøren Aquafarm Equipment med en mindre eierpost. Gjennom en emisjon øker Westcon nå eierandelen til 34 prosent og blir dermed største aksjonær i selskapet.

- Havbruksnæringen står foran store utfordringer og Aquafarm har utviklet et innovativt konsept som vil bidra til å løse disse. Vår tro på konseptet har vokst betydelig gjennom det året vi har vært inne på eiersiden og det uttrykker vi nå ved å investere ytterligere, sier Arne Birkeland, konsernsjef i Westcon Group og styreleder i Aquafarm Equipment i en pressemelding.

Aquafarm har utviklet den semi-lukkede oppdrettsmerden «Neptun». Denne er testet ut gjennom flere år av Marine Harvest og det har blitt dokumentert svært gode resultater når det kommer til god vekst, lite lus og annen sykdom, samt oppsamling av store deler av avfallet. Med mål om å ta erfaringene fra «Neptun» videre til fullskala drift og produksjon, søkte Aquafarm til Fiskeridirektoratet om totalt seks utviklingskonsesjoner i juni 2016. I oktober 2017 kom avslaget, som Fiskeridirektoratet begrunnet med at konseptet ikke oppfyller kravet om «betydelig innovasjon». Paradoksalt nok tildelte EU-programmet Horisont 2020 prosjektet 18 millioner kroner i støtte noen måneder tidligere.

- Vår oppfatning er at Aquafarm tilfredsstiller alle kriteriene for utviklingsprogrammet til Fiskeridirektoratet og vi er innstilt på å ta de utviklingsstegene som gjenstår før vi har fullverdige og uttestede løsninger for matfiskproduksjon. Vi finner det særlig oppsiktsvekkende at konseptet vurderes ikke å oppfylle kravet om betydelig innovasjon når verdens største forsknings- og innovasjonsprogram gir prosjektet 18 millioner kroner i støtte, sier Birkeland.

Aquafarm har klaget på vedtaket, og Birkeland er optimistisk til klagebehandlingen og håper på en tilsvarende skjebne som utviklingskonseptet «Egget». Tirsdag denne uken fikk «Egget» ytterligere to utviklingstillatelser etter at Marine Harvest påklaget det opprinnelige vedtaket.

Les også: Marine Harvest får utviklingstillatelser til fem "Egg"

- Vi ser at andre løsningsforslag får tildelt konsesjon og håper en ny behandling gir et annet resultat for Aquafarms konsept. Det er ingen innovative, lukkede oppdrettskonsepter som har kommet like langt som Aquafarms løsning, og søknaden inneholder mange innovasjonselementer det skal jobbes med. Så her er det mye godt arbeid som skal gjøres, og hvor vi i Westcon ønsker å bidra, sier han.