- Ved hjelp av såkalt geonomisk seleksjon, kan vi plukke ut de beste individene, basert på 55 000 ulike genmarkører, sier administrerende direktør i Aquagen Nina Santi. Foto: Pål Mugaas Jensen.

En av tre lus kan forsvinne med moderne avl

Generasjon 12 med fisk fra avlsprogrammene er snart klar for utsett. Moderne avlsverktøy vil gjøre den til en milepæl. – En av tre lus kan forsvinne med bruk av fisk som er selektert spesielt for disse egenskapene, sa administrerende direktør i Aquagen, Nina Santi på et seminar selskapet holdt i Bergen tirsdag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fra begynnelsen av 70-tallet, da man samlet vill fisk for å starte avlsprogrammet for laks, har det skjedd en formidabel utvikling ved hjelp av familiebasert avl.

Fisk fra 1. generasjon brukte for eksempel 22 måneder på å nå fire kilo. Midt på 90-tallet hadde man kommet til sjette generasjon, og tiden var sunket til 16 måneder.

- Nå er vi nede på cirka ni måneder for å produsere en fire kilos fisk, fortalte Santi.

Hun sa at når den tolvte generasjonen med fisk kommer på markedet til høsten, vil det skje med en fisk der helt ny teknologi for seleksjon er tatt i bruk.

- Ved hjelp av såkalt geonomisk seleksjon, kan vi plukke ut de beste individene, basert på 55 000 ulike genmarkører.

Rognkorn hos Aquagen . Foto: Pål Mugaas Jensen.

En av de viktigste egenskapene som nå er kommet inn i avlsprogrammet er lus. Både i form av motstand mot lus, men også like viktig, å få luket bort dem som er mest følsomme.

Santi understekte at slik seleksjon er kostbar, men med de lusekostandene som næringen står overfor, vil det lønne seg.

Ny teknologi

For eksempel får kun typisk en av 1000 hannfisk være med videre gjennom en seleksjonsrunde.

I den gruppen med rogn der Aquagen har tatt i bruk ny teknologi hardest, har man selektert bort de fiskene med en negativ QTL, dvs at de er såkalte lusesamlere. I tillegg har man ved hjelp av genomisk seleksjon plukket ut de fiskene som har den aller beste motstandskraften mot lus. I tillegg implementeres tilsvarende data for rask tilvekst – for å kunne få fisken fortere gjennom produksjonssyklusen, samt økt håndteringstoleranse, slik at fisken skal kunne tåle bedre avlusningene. Også økt motstand mot andre sykdommer legges inn ved hjelp av moderne avlsverktøy.

Resultatet er ifølge forsøk de har kjørt, en betydelig reduksjon i lus på fisken.

- Vi har målt en 30 til 40 prosents reduksjon av lus på fisken. Det betyr at en av tre lus er borte, sier hun.