Administrerende direktør Nina Santi i AquaGen. Foto: Therese Soltveit.

Santi om fremtidens laksegenerasjoner

Nina Santi forteller avlsarbeidet til AquaGen har hatt en rivende utvikling de senere årene. Hun ser også at det kommer utvikling innen flere områder fremover.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Administrerende direktør Nina Santi i AquaGen mener at hvert enkelt lakseindivid har et innebygd potensial for akvakultur. Hun peker på at avlsarbeidet deres handler om å øke dette potensialet generasjon for generasjon. 

Arbeidet deres har så langt pågått i tolv generasjoner, og i 2030 vil de ha kommet til den 16-generasjonen oppdrettslaks.

- Vi har veldig store forhåpninger til fremtidens generasjoner. Ny teknologi har gitt nye fremskritt innen dette fagområdet, og vår evne til å sette fart på avlsarbeidet er radikalt forbedret, sier hun.

Vil sprenge grenser

Rognkornet omtaler hun som en liten kraftpakke, og sier det er her man har et potensial som vil sprenge mange grenser i årene som kommer.

- Det første som vil skje er at produksjonstiden, fra startfôring til slakt av laks vil bli svært mye kortere enn det er i dag. Produksjonsteknologiske endringer vil bidra med noen endringer, men hoveddelen her vil være avlsarbeidet.

- Bedre vekst

Fremtidens laksegenerasjoner sier hun også vil ha bedre vekst både i ferskvann og i sjøvann.

- Å korte ned på produksjonssyklusen er den aller enkleste måten vi kan få økt produksjonsvekst på i næringen.

Kortere produksjonstid i sjø påpeker hun gir også redusert risiko og dermed også reduserte tap.

- I tillegg kommer også bidraget fra avlsarbeidet, som bidrar til høyere sykdomsresistens og dette har allerede gitt store gevinster for havbruksnæringen, og denne utviklingen vil bare fortsette, forteller Santi.

Illustrasjonsfoto: AquaGen.

Hun mener oppdrettere også vil reduserte tap som følge av CMS og HSMB.

- Men det aller største bidraget for avlsarbeidet vil komme gjennom den fremavlede laksen, som stadig blir mer resistent for lus. Vi har sett at allerede gjennom to generasjoner ser vi at vi kan halvere lusepåslagene i eksperimentelle forsøk. Økt lusesresistens vil bli helt essensielt for å videreføre en ikke medikamentell crossover-strategi. Tilslutt vil laksen vi produserer være så godt som helt luseresistent, forteller Santi.

- Mer laks, for mindre penger

Laks påpeker AquaGen-sjefen fremdeles skal være bærekraftsvinneren på matfatet, og hun mener avlsarbeidet skal sørge for at fôrutnyttelsen vil bli enda bedre i fremtiden

- På denne måten man kan produsere mer laks for mindre penger. Om vi da i fellesskap også finner ut hvordan vi skal produsere fôr med kortreiste fôrråvarer er mye gjort. Fortiden til laksen ligger i genene og fremtiden ligger i genene. Med avlsarbeidet skal vi fortsette å øke verdiskapingspotensialet  generasjon for generasjon, sier Santi avslutningsvis.