I et forsøk så man at den nye virusvarianten ga en gradvis økning i dødelighet gjennom forsøket og den totale overlevelsen var rundt 70 %. Noe som er langt bedre enn om fisken ikke hadde vært genetisk beskyttet. Foto: AquaGen

- Laksen vår viser høy overlevelse også mot ny variant av IPN

AquaGen har testet sin QTL-fisk mot den nye virusvarianten av IPN som har vakt bekymring. Resultatene beskrives som gode nyheter for oppdretterne.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I en sak på sine hjemmesider skriver avlsselskapet at IPN er en alvorlig sykdom som de overvåker kontinuerlig.

- Vi samler hele tiden inn data og gjør relevante forsøk på potensielle utfordringer oppdretterne står overfor, for å være sikre på at det genetiske grunnlaget til laksen gir den de aller beste forutsetningene for å yte maksimalt gjennom hele livssyklusen sin.  

De viser til at de siste årenes arbeid ved Veterinærinstituttet, knyttet til karakterisering av virusstammer, har vist forekomster av en ny variant av IPN-viruset.

- Dette skaper naturlig nok ny usikkerhet hos oppdrettere, skriver AquaGen. 

Funnene reiser naturlig nor spørsmålet om den nye virusvarianten kan bryte gjennom laksens forsvarsmekanismer og igjen føre til sykdom og høy dødelighet.

For å finne svar på dette har AquaGen gjennomført flere smitteforsøk med tradisjonell og ny IPN-variant. Flere tusen laks er ifølge avlsselskapet inkludert i forsøkene, som er gjennomført i kontrollerte miljøbetingelser ved VESO Vikan over en periode på 40-50 dager.  

- Resultatene viste som forventet at beskyttelsen mot den tradisjonelle virusvarianten fortsatt gir over 95 % overlevelse hos AquaGen-laksen gjennom eksponeringsperioden. Den nye virusvarianten viste en gradvis økning i dødelighet gjennom forsøket og den totale overlevelsen var rundt 70%. Dette er gode nyheter for oppdretterne, skriver de.

Produktsjef i AquaGen, Vibeke Emilsen forteller at resultatene er bekreftet gjennom to uavhengige forsøk med svært like forløp.

- Det var ingen akutt dødelighet, men en gradvis utvikling hvor 70% av fisken overlevde infeksjonen. Dette viser at AquaGen-stammen er godt rustet til å møte den nye IPN-varianten i felt, hvor smittepresset er betydelig lavere enn i et smitteforsøk, sier hun.  

Selskapet understreker at de vil fortsette å overvåke situasjonen, men at deres inntrykk er at den nye varianten så langt har begrenset omfang og betydning. 

- Vi tar gjerne imot tilbakemelding fra produsenter som opplever utfordringer slik at vi sammen kan samle erfaring og kunnskap og holde IPN-viruset i sjakk også i fremtiden, sier de.