Martin Søreide sier de har hatt null rømminger med deres Midgard-system som er godt egnet for lokaliteter med hardt vær. Foto: Linn Therese Skaar Hosteland.

Slår et slag for tradisjonelle merder

Oslo: Martin Søreide fra Aqualine sier det har vært en rivende utvikling i havbruksnæringen, og mener det er viktig å slå et slag for den tradisjonelle merd-teknologien.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det årlige arrangementet «Norsk Offshore Havbruksdag» gikk idag av stabelen på Felix Konferansesenter i Oslo.

Foredragsholderne, Martin Søreide, teknisk sjef i Aqualine, påpekte at at de tradisjonelle merdene er veien å gå. Søreide har bakgrunn med 12 år i offshore næringen, og har nå jobbet i havbruksnæringen i fem år.

Stort volum for laksen

Han kunne fortelle at Aqualine har hatt en rivende utvikling. Da han startet i firmaet var de bare fire ingeniører, nå derimot er de hele 10 ingeniører som daglig kjemper for å redusere risikoen for lakserømming og skape et bedre arbeidsmiljø for folk i næringen.

Søreide mener de har klart å utvikle noen merder som er svært robuste, og rømningssikre. Merdene deres er hele 200 meter i omkrets.

- Det er ekstremt viktig å ha laksen i fokus, i tillegg til å skape gode konstruksjoner. Vår visjon er å skape merder som har et stort og stabilt volum for laksen, poengterte han under konferansen.

Montert merder i Nord-Korea

Søreide mener det er viktig å slå et slag for den tradisjonelle teknologien og merdene som selskapet benytter seg av i dag, og som de har hatt gode erfaringer med.

- Erfaringene våre er at vi har hatt svært få hendelser med merdene. Vi har vært i hele verden og montert merder, Indonesia, Nord-Korea, Tasmania, Australia, Canada, Skottland, Færøyne, så prøver vi å jobbe oss opp i Chile, legger han til.

I 2012 var det mye rømminger som følge av mye dårlig vær i oppdrettsnæringen. Det var da selskapet startet utviklingen av Midgard-systemet, som han nå forteller at de har hatt god suksess med.

Merdene har tilpasset bunnring med korrekt vekt og stivhet som skal gi optimalt samspill i hele merdsystemet. Bunnring henges direkte i notas stavtau, og heve/senketau henger løst uavhengig av resten av systemet, slik at det ikke er fare for at det kommer i kontakt med nota.

Null registrerte rømminger

Deres erfaringer er at midgard-systemet deres har fungert veldig bra i hard sjø og store bølger på svært utsatte lokaliteter.

- Fordelen med våre merder er at de er fleksibel, de beveger seg med sjøen, istedenfor å være stiv i sjøen. På midgard-systemet er det vinsjer på merdene som heiser noten automatisk, og liningssystem som liner opp noten, sier han.

Dette gjør at det bare er behov for aggregat som produserer strøm til vinsjene - ingen kraftige kraner på båt.

Systemet skal gjøre det praktisk med uttak av fisk samt at det er enklere å behandle lus. Konstruksjonen er både stille og går sakte slik at fisken ikke blir stresset under behandling eller håndtering.

Søreide forteller at Aqualine har forsøkt å lage merd-systemet fullstendig rømningssikkert.

- Vi har per i dag installert 1100 merder med systemet siden 2014, og vi har enda ikke hatt noen rømminger.