Utsett av not. Foto: Aqualine.

Aqualine ekspanderer med ny avdeling - godt fornøyd med 2015

Utstyrsleverandøren Aqualine har opprettet ny avdeling på Bømlo, og kan vise til gode tall for 2015 tross en liten nedgang i omsetning. Daglig leder Trond Lysklætt sier de nå er svært spent på hvilken tilbakemelding de får på søknaden om utviklingskonsesjoner som ble sendt inn tidligere i sommer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Aqualine AS

Aqualine har base på Frøya i Sør-Trøndelag, men har avdelinger flere steder i landet og en avdeling i Chile. De har en stor arbeidsstab på 53 ansatte og kan vise til en en omsetning på omlag 412,7 millioner i fjor, mot 422,8 i 2014 - en nedgangen på vel 10 millioner kroner.

- Vi hadde god fordeling på produksjonen av både flytekrager, fortøyningssystemer og nøter over hele året. Service og ettermarked gikk også bra. Oppsummert, så er vi godt fornøyd med fjoråret, sier daglig leder Trond Lysklætt til kyst.no.

- Hva er årsakene til nedgangen?

- For Aqualine svinger omsetningen fra år til år. Deler av vår omsetning er sammenlignbar med et entreprenørselskap, hvor det som kjent varierer. Andre deler av vår omsetning er mer stabil og holder seg på samme nivå år etter år. Totalt sett er det svært liten forskjell på omsetningen i 2014 og 2015, og for oss på et høyt nivå, forklarer han til kyst.no

Administrerende direktør Trond Lysklætt sier de er svært spente på fiskeridirektoratets tilbakemelding på utviklingskonsesjon søknaden deres. Foto: Aqualine.

Driftsresultatet til selskapet hadde derimot en fin økning, og gikk fra 29,4 millioner i 2014 til 33,4 millioner i fjor. En økning på 4 millioner kroner.

- Kan vi holde en jevnest mulig produksjon gjennom året, oppnår vi best mulig driftsresultat. Da unngår vi de største og dyreste toppene med arbeidsbelastning. Og den situasjonen var bedre i 2015 enn i 2014. Det betyr at vi klarte å holde kostnadene nede. Prisnivået på varer og tjenester til våre kunder ble på samme nivå som året før.

- Hvilke investeringer har dere gjort i år som kan påvirke regnskapet for 2016? 

- Det er for tidlig å si hvordan 2016 blir, men vi i Aqualine har gjort viktige grep i år for å bli en enda bedre samarbeidspartner for oppdrettsnæringen, sier Lysklætt.

-  Vi har kjøpt opp to viktige selskap, Frøya Havbruksservice og Hestnes Offshore og Aquaservice, som posisjonerer oss bedre innenfor oppdrettsnøter og service på not. Disse selskapene vil bli totalintegrert sammen med Aqualine, utdyper han.

Spente på svar om konsesjoner

Aqualine Subsea System. Illustrasjon: Aqualine.

Lysklætt legger ikke skjul på at de er svært spente på hvilket svar de får av Fiskeridirektoratet på deres søknad om ti utviklingstillatelser på 7,8 tonn MTB til produktet "Aqualine Subsea System"  - nedsenket industriell produksjon. Søknaden ble registret den 17 juni 2016.

Les mer om utviklingskonsesjon-søkerne her: Status utviklingskonsesjoner – Innovasjonsbølgen slår inn over oppdretterne

- Her har Aqualine et konsept på nedsenkbart system (Aqualine Subsea System) som mange i næringen har stor tro på. Når vi lykkes med dette kan både små og store oppdrettere nyte godt av resultatene. Alt tyder på at systemet vil være en stor positiv bidragsyter i lusekampen, og også kunne produsere laks på en trygg måte i eksponerte farvann, sier Lysklætt engasjert.

Dersom de får gjennomslag for sin søknad skal de etter planen ta i bruk systemet i Finnmark/Troms og Midt Norge.

Selskapet er 100 prosent eid av Frøyaringen AS, som igjen er eid av flere aktører. Aksjonæren tok i 10,5 millioner kroner i utbytte i 2015. 1,5 millioner mer enn 2014.

Opprettet ny avdeling

Videre har selskapet opprettet en ny avdeling på Bømlo, og de mener servicestasjonen vil bli et godt brohode.

- Mange oppdrettere har gitt uttrykk for at de setter pris på vår nyetablering her. Sammen med vårt nye anlegg fra høsten 2015 i Skånland kommune nær Harstad, regner vi med at dette til sammen vil bidra positivt i årene fremover.

- Hvordan har salget gått så langt i år? Ligger dere godt an iforhold til egne mål? 

- Vi har et bra trykk i salget, og opplever en veldig bra interesse for vårt Midgard konsept. Vi er i rute i forhold til årets målsetninger, sier Lysklætt.

- Mer miljøvennlig

Aqualine-sjefen sier de har som policy å holde et høyt aktivitetsnivå på å utvikle nye produkter og tjenester. På tjenestesiden kan de nå hjelpe oppdretterne med å prosjektere på en lokalitet alt fra lokalitetsundersøkelser til ferdig komplett anlegg.

- Mange kunder setter stor pris på dette. Marine engineering og analyser, sørger for at fortøyninger, flytekrager og not passer godt sammen og er tilpasset de lokale forholdene på lokaliteten, forklarer han.

Den største nyheten på produktsiden deres mener han er utviklingen av deres nye nøter Aqualine Ultima.

- Dette er nøter med et nytt og moderne notlin, som er tilpasset morgendagens oppdrett. Vårt hovedmål har vært å utvikle et mer miljøvennlig notlin som tåler høy frekvens av spyling, ingen impregnering, og har bedre slite- og bruddstyrke enn tradisjonelt notlin, legger han til.

  • Selskapet ble stiftet i 1980.
  • Aqualine har levert merder til oppdrettsnæringen i krevende havområder i mer enn 35 år.
  • Hvert år bruker selskapet 4 - 5 prosent av omsetningen til forskning, noe som blant annet har resultert i deres notkonsept Aqualine Midgard System.