Aqualine Subsea System er ett av konseptene som vil flytte laksen lengre ned i dypet. Illustrasjon: Aqualine.

Ingen utviklingstillatelser til Aqualine Subsea System

Fiskeridirektoratet melder de har fattet vedtak om avslag for Aqualines søknad om utviklingstillatelser for konseptet «Aqualine Subsea System – nedsenket industriell produksjon".

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Aqualine søkte om ti utviklingstillatelser for deres konsept for drøyt ett år siden, 17. juni i fjor.

- Aqualine Subsea System, heretter også omtalt som «konseptet», er et nedsenkbart

oppdrettsanlegg for produksjon av laks med bruk av åpen merdteknologi som skal være

senket til 10 meter og kunne heves og senkes ved behov. Det er angitt i søknad at det vil

være behov for heving av noten minimum en gang i uken (i min to timer), slik at fisken kan

få fylt opp svømmeblæren regelmessig, i følge dokumentene fra Fiskeridirektoratet.

Les også: Utviklingstillatelsene kan selges

Ikke betydelig innovasjon

Ifølge avslaget vurderer Fiskeridirektoratet at konseptet utover muligheten for neddykking

ved bruk av vinsjer på flytekragen, fremstår som et konvensjonelt merdkonsept i likhet med

det som er utbredt i Norge i dag.

- Komponentene i anlegget er standard rammefortøyning, en flytekrage i polyetylen, notpose som er forspent mot flytekragen og vekt for nedlodding og vinsjer montert på flytekrage. Deler av utstyret i forbindelse med drift av anlegget, som undervannsfôring og bruk av lift-up til dødfiskhåndtering, er kjente løsninger som skal tilpasses konseptet.

Totalt sett vurderer Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet ikke oppfyller vilkåret om

«betydelig innovasjon», jamfør laksetildelingsforskriften § 23 b, første ledd.