Utbyggingen på Brennholmen i Åfjord kommune er planlagt bygd ut i 2 faser. Fase 1 omfatter produksjon av 10 000 tonn matfisk og 10 millioner smolt og fase 2 er planlagt med 10 000 tonn matfisk.
Utbyggingen på Brennholmen i Åfjord kommune er planlagt bygd ut i 2 faser. Fase 1 omfatter produksjon av 10 000 tonn matfisk og 10 millioner smolt og fase 2 er planlagt med 10 000 tonn matfisk.

Kvidul inngår avtale om RAS-teknologi fra AquaMaof

Partene inngår rammeavtale om et langsiktig forretningsforhold for landbasert lakseoppdrett for å etablere et 20 000 tonn RAS-anlegg på Brennholmen i Åfjord kommune.

Publisert Sist oppdatert

Kvidul AS har inngått en rammeavtale med AquaMaof Aquaculture Technologies Ltd, og partene etablerer et langsiktig forretningsforhold for landbasert oppdrett ved bruk av RAS (Recirculating Aquaculture System), kommer det frem i en pressemelding. 

- Kvidul ser på AquaMaof som en spesielt viktig partner som leverandør av RAS-teknologi. Vi er også glade for at AquaMaof har sagt ja til å støtte Kvidul med finansiering ved å bli strategisk medeier i Kvidul AS, med visse forbehold, opplyser selskapet. 

AquaMaof skal levere sin RAS-teknologi for en årlig produksjon av matfisk opp til 20 000 tonn (WFE) på Brennholmen – som skal bygges i to faser, hver med opptil 10 000 tonn (WFE) årlig produksjon. I første fase skal det også leveres et anlegg med en årlig kapasitet på ti millioner smolt.

AquaMaof har et ukomplisert skreddersydd design som gir betydelige driftsfordeler. AquaMaof skal også bidra med sin driftserfaring og omfattende støtte en viss periode etter levering av anlegget, for å sikre at utstyr og teknologi fungerer godt og at vårt driftspersonell får en god opplæringsperiode.

- Vi tar sikte på å anskaffe ytterligere anlegg fra AquaMaof i henhold til Kvidul’s utbyggingsplan. I tillegg skal det inngås en samarbeidsavtale mellom AquaMaof og Kvidul Aqua, knyttet til Grønn Verdikjede, som er utviklet av Kvidul AS.

Selskapet påpeker de har brukt mye tid på å vurdere både teknologier og utstyr som er tilgjengelig i forhold til RAS i markedet.

- Vi er svært fornøyde med at AquaMaof har valgt å gå inn i et langsiktig samarbeid med oss, skriver selskapet.