AquaMare-prosjektet videreføres og flere NCEer, klyngeorganisasjoner og forskningsinsitusjoner vil forsette å arbeide for at norsk havbruk får innfyte i EU. F.v. Patricia Apablaza (NCE Seafood Cluster), Kari Tyholt (NCE Aquatech Cluster), Synnøve Helland (Nofima), Malin Johansen (NCE Aquaculture), Ann Cecilie Hilling (NCE Aquaculture) og Solveig Holm (NCE Seafood Cluster).  Foto: Privat.
AquaMare-prosjektet videreføres og flere NCEer, klyngeorganisasjoner og forskningsinsitusjoner vil forsette å arbeide for at norsk havbruk får innfyte i EU. F.v. Patricia Apablaza (NCE Seafood Cluster), Kari Tyholt (NCE Aquatech Cluster), Synnøve Helland (Nofima), Malin Johansen (NCE Aquaculture), Ann Cecilie Hilling (NCE Aquaculture) og Solveig Holm (NCE Seafood Cluster). Foto: Privat.

Akvakultur-prosjekt fortsetter med å gi norsk havbruk innflytelse i EU

AquaMare-prosjektet skal videreføres, noe som betyr at norsk havbruk fortsatt vil kunne påvirke finansieringsprogrammer i EU.

Publisert

AquaMare-prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og har som mål å fremme norsk akvakultur sine interesser i Europeiske finansieringsprogram (EU-programmer). I tillegg har de som ambisjon å være med å påvirke prosessene som føres i Brüssel.

Nå nærmer prosjektet seg slutten av første finansieringsperiode og flere erfaringer er høstet.

- Det vi ser er at hvis vi samarbeider nasjonalt med andre klyngeorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og innovasjonsaktører som jobber med akvakultur i forhold til EU, så stiller vi sterkere, forteller daglig leder i NCE Seafood Innovation Cluster Solveig Holm.

Skaffer finansiering til medlemmer

Holm sier at ambisjonen er å være med på å påvirke programmene i tillegg til å etablere gode konsortium for å kunne søke sammen om EU-finansiering

Daglig leder i NCE Seafood Innovation Cluster Solveig Holm forteller at AquaMare prosjektet skal videreføres. Foto: NCE Seafood Innovation Cluster.
Daglig leder i NCE Seafood Innovation Cluster Solveig Holm forteller at AquaMare prosjektet skal videreføres. Foto: NCE Seafood Innovation Cluster.

- Vi ser et så stort potensiale i et slikt samarbeid, at vi kommer til å søke finansiering til å videreføre det samarbeidet, sier daglig leder.

NCE Seafood innovation Cluster er en av flere NCEer som ifølge Holm arbeider for å skaffe økt finansiering for sine medlemmer. I tilleg jobber de med utvikling av prosjekter som bedriftene kan dra nytte av.

Løser samfunnsutfordringer

AquaMare-prosjektet skal fra høsten av videreføres via NCE Aquaculture i Bodø. Dette betyr ifølge prosjektleder i NCE Aquaculture Ann Cecilie Hilling at deltakelsen i europeiske plattformer og fora som har betydning for havbruksnæringen, som for eksempel Food2030 og JPI Oceans, fortsetter.

- I fora som dette kan Norge helt klart bidra for å løse store samfunnsutfordringer innenfor matsikkerhet, mer bærekraftig matproduksjon og høyere utnyttelsesgrad av næringsstoffer, utdyper prosjektlederen.

Prosjektleder Ann Cecilie Hilling i NCE Aquaculture forteller at flere forskningsinitiativer via EU gir relevante resultater for medlemmene av klyngen. Foto: Kunnsapsparken i Bodø.
Prosjektleder Ann Cecilie Hilling i NCE Aquaculture forteller at flere forskningsinitiativer via EU gir relevante resultater for medlemmene av klyngen. Foto: Kunnsapsparken i Bodø.

Relevant for medlemmer

For havbruksnæringen og oppdretterne betyr dette ifølge Hilling at det finnes flere gode forskningsinitiativer som gir relevante resultater for medlemmer av sjømatklyngen.  

- Det initieres veldig mange gode forskningsinitiativer via EU som gir relevante resultater for våre medlemmer. Ikke bare på havbruk generelt, men også på miljø, bærekraft og rundt problemstillingene for hvordan vi skal møte verden i fremtiden, forklarer prosjektlederen.

Ifølge Hilling har blant annet Nofima som deltar i prosjektet, lykkes godt med sin satsning mot EUs virkemidler og europeisk samarbeid.

AquaMare

  • AquaMare er et nasjonalt prosjekt som ble injisert av Bergen Marine Forskningsklynge i 2016.
  • Prosjektet ble etterhvert overtatt av NCE Seafood Innovation Cluster i 2016.
  • Medlemsorganisasjoner: NCE Aquaculture, NCE Aquatech Cluster, NCE Seafood Innovation, SINTEF, Nofima, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og Blue Legasea.

- EU har mange gode virkemidler som våre medlemmer kan dra nytte av, alt fra innovasjon av nye produkter, samarbeidsbygging på tvers av landegrensene, til sirkulær økonomi og bedre utnyttelse av fiskeslam til råstoff. Mulighetene er mange, poengterer hun.

Prosjektlederen forklarer videre at AquaMare-prosjektet er et initiativ som tilrettelegger for tettere samarbeid mellom klyngene og forskningsinstitusjonene.

- AquaMare-fasiliteter er en god arena for samarbeid slik at vi kan bli flinkere på å samarbeide, dele informasjon, og være med å løse mange av næringens utfordringer sammen, sier hun avslutningsvis.