Mørepumpen i lukket merd.

Pufab protesterer mot Aquatrazpatent

Pufab bekrefter at de har sendt inn en formell protest mot Seafarming Systems sitt patent på bruk av strømsettere i lukkede merder og merder med luseskjørt.

Publisert Sist oppdatert

Bjørn Olsson, daglig leder i Pufab sier til Kyst.no at i utgangspunktet konkurrerer ikke Seafarming Solution sitt utstyr på Aquatrazene med Pufab sine nåværende eller planlagte løsninger.

- Men slik som patentkravene er formulert mener vi at de dekker inn vår gamle løsning fra 2015, og dessuten alle andre løsninger med pumping og sirkulering i merder med luseskjørt basert på samme grunnkonsept, sier han og legger til:

- For å unngå at dette skal bli en mulig støtesten i fremtiden velger vi heller å prøve å få forandret patentkravene først som sist, slik at de kun dekker det som er nytt og spesielt med Seafarming Solution sin løsning.