Gå til innhold
Annonse

– Flere grunner til å sanere gamle settefiskanlegg

Alv Arne Lyse
Alv Arne Lyse

Alv Arne Lyse i Norges Jeger- og Fiskerforbund, mener det er flere grunner en bare manglende rensekrav, til at gamle settefiskanlegg bør saneres eller pålegges å ta i bruk ny teknologi.

Annonse

I går hadde vi en sak om fiskeriminister Per Sandberg som mente det var ille at gamle settefiskanlegg ikke hadde krav om rensing av avløpsvannet.

Les: Sandberg vil rense opp i gamle settefiskanlegg – får ikke støtte av fagmyndighetene

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland mente derimot at de gamle anleggene som fremdeles er i drift ikke representerte det helt store forurensningsproblemet, ettersom de dels står for et mindretall av produksjonskapasiteten (22%) og at man stort sett har luket ut dem som medførte mye lokal forurensning.

RAS er bra for elvene

Prosjektleder villaks, i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Alv Arne Lyse, påpeker imidlertid at det er mer enn bare forurensningsproblematikk knyttet til gamle vs nye settefiskanlegg. Han mener RAS-teknologien er gunstig også for livet i elven.

- Nye resirkuleringsanlegg (RAS) løser langt på vei problemene med tørrlegging og redusert vannføring i småvassdrag, som er til stor skade for mange smålaks- og sjøaurevassdrag langs hele oppdrettskysten. RAS-anlegg bruker til sammenlikning ca 1 % av vannmengden som gjennomstrømmingsanlegg av tilsvarende størrelse bruker, sier han til Kyst.no.

Han påpeker at RAS-anlegg også trolig er langt mer rømningssikre enn gammeldagse gjennomstrømmingsanlegg.

- I tillegg dokumenterte vi via egne undervannsfilmopptak i høst at det sto mye rømt laks og beitet ved avløpsrøret fra et gammeldags smoltanlegg av gjennomstrømmingstypen. Dette bidrar til å holde lengre liv i rømt fisk, og øker faren for lusespredning og for at rømlinger overlever slik at de senere kan gå opp og gyte i nærliggende vassdrag og påvirke lokale villaksstammer negativt, sier han.

 

 

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse