Gå til innhold
Annonse
- Vi er ikke opptatt av profitten fra settefiskanlegget, vi skal tjene på den store fine fisken vi fôrer fram. sier Anders Jan Rød, produksjonssjef for settefisk hos K J Eide Fiskeoppdrett. Foto: privat
- Vi er ikke opptatt av profitten fra settefiskanlegget, vi skal tjene på den store fine fisken vi fôrer fram. sier Anders Jan Rød, produksjonssjef for settefisk hos K J Eide Fiskeoppdrett. Foto: privat

- Ved bruk av riktig fôr kan vi fremskynde smoltutsettet, samtidig som det hjelper oss å garantere smoltkvaliteten, sier Anders Jan Rød, produksjonssjef for settefisk hos K J Eide Fiskeoppdrett.

Annonse

Rød mener at riktig valg av fôr uten tvil er en av basisene for å sikre god fiskehelse, melder Europharma i en pressemelding.

- I tillegg til å ivareta fiskens behov har det også effekter utover de rent ernæringsmessige. SuperSmolt-fôret til Europharma kalt for Feed Only er derfor en naturlig del av vårt forebyggende fiskehelsearbeid, sier han.

K J Eide Fiskeoppdrett leverer smolt til søsterselskapet Eide Fjordbruk. Selskapets visjon er at god smoltkvalitet er en av hovedforutsetningene for en sikker og effektiv produksjon av oppdrettslaks. Foto: Kjersti Fossåskaret Eltoft
K J Eide Fiskeoppdrett leverer smolt til søsterselskapet Eide Fjordbruk. Selskapets visjon er at god smoltkvalitet er en av hovedforutsetningene for en sikker og effektiv produksjon av oppdrettslaks. Foto: Kjersti Fossåskaret Eltoft

Selvforsynt med smolt 

K J Eide Fiskeoppdrett leverer smolt til søsterselskapet Eide Fjordbruk. Selskapets visjon er at god smoltkvalitet er en av hovedforutsetningene for en sikker og effektiv produksjon av oppdrettslaks.

 - Vi er ikke opptatt av profitten fra settefiskanlegget, vi skal tjene på den store fine fisken vi fôrer fram. Men for at sluttresultatet skal bli bra må det være strenge krav i alle ledd. Fisken må ha optimale forhold gjennom hele produksjonssyklusen. Skulle det skje en hendelse enten på klekkeriet eller under transport vil man tape litt som man aldri får hentet tilbake. Det er de små detaljene som gjør at det blir en god fisk til slutt, forteller Rød.

Produksjonssjefen er overbevist om at en god og homogen smoltstatus er den viktigste nøkkelen til problemfrie utsett, med god fôrappetitt, lav dødelighet, robust fiskehelse og god fiskevelferd.

- En må til en hver tid bruke tilgjengelige metoder for å sikre og verifisere god smoltkvalitet før utsett i sjøen.  Derfor har vi i år valgt å bruke fôret på all vår- og høstfisk, opplyser han.

Laget på oppfordring

Europharma tilbyr i dag to produkt, SuperSmolt Original og SuperSmolt Feed Only, som erstatningen for tradisjonell lysstyring som smoltifiseringsmetode.  SuperSmolt original er  smoltifiseringsfôr og salttilsetting i driftsvann, mens SuperSmolt Feed Only er ren fôrbasert smoltifiseringsteknologi. Feed Only-fôret er blant annet utviklet på oppfordring fra Anders Jan Rød ved K J Eide Fiskeoppdrett.

- Vi kunne jo ikke kjøre ordinær SuperSmolt da vi har settefiskdriften vår ute i merder i ferskvann. Derfor utfordret vi Europharma for mange år siden og sa at den dagen de kunne levere et fôr uten at vi var avhengig av salttilsetting i vannet skulle vi bli med å teste dette ut.

For fire år siden kjørte K J Eide Fiskeoppdrett første testrunden med 2.500 fisk.

Ansatt Dag Inge Ekrem, holder en stor laks på jobben ved matfiskanlegget til Eide Fjordbruk. Foto: Kjersti Fossåskaret Eltoft
Ansatt Dag Inge Ekrem, holder en stor laks på jobben ved matfiskanlegget til Eide Fjordbruk. Foto: Kjersti Fossåskaret Eltoft

- For å være sikker på at fôret holdt mål ga vi den ingen andre stimuli enn fôr. Det var synkende temperaturer og fisken gikk kun på naturlig lys. Vi finneklipte fisken for å merke hvem som fikk Feed Only-fôret og ingen finneklipte døde fisk ble funnet under produksjonen. Resultatet var veldig bra og det var en god nok indikator på at vi ønsket å prøve i større skala. Andre året gikk vi opp til 90.000 fisk og i år kjører vi hele produksjonen på nærmere 1,5 millioner fisk på  Feed Only.

Fleksibilitet og forutsigbarhet

- Ved bruk av fôret kan vi med langt større grad av sikkerhet forutse når fisken vil være klar for utsett.  Dette fordi vi får all fisken synkron på samme tid, samtidig som SuperSmolt-fisk aldri desmoltifiseres. Dersom matfiskanlegget av ulike grunner ikke er klare til å ta imot smolten på et angitt tidspunkt, vil det ikke gå utover smoltkvaliteten. SuperSmolt eliminerer på den måten usikkerhetsmomenter og forenkler både planleggingen av utsett og en eventuell senere justering av tidsplanen, konstaterer Rød.

Smoltifiseringen er avgjørende for at smolten skal mestre overgangen til sjøvann og de utfordringene som knyttes til osmoseregulering. Manglende smoltifisering vil gi mestringsutfordring som kan variere fra manglende appetitt til å omfatte dødelighet. Fisken er ellers mer mottagelig for sykdom dersom den har utfordringer med smoltifiseringen når den blir satt ut på sjøen.

- God homogen smoltstatus er forebyggende helsearbeid i praksis. SuperSmolt sørger for at smolten som settes ut har de beste forutsetninger for å motstå smittepress og andre utfordringer i havet. I tillegg benyttes fleksibiliteten i SuperSmolt-programmet til å strategisk planlegge utsett med tanke på risiko for bestemte sykdommer, lusepåslag eller temperaturer forteller Regionsansvarlig Vest for Europharma, Elin Kvamme.

Kvalitetsfôr

Rød legger til at hvis man skal ha en kvalitetsfisk må man gå for kvalitetsfôr.  Å fôre korrekte mengder gjennom hele produksjonssyklusen er viktig for fiskens vekst. Europharma sitt fôr er produsert av søsterselskapet Polarfeed og inneholder blant annet 60 prosent marine råvarer.

SuperSmolt-fôret til Europharma kalt for Feed Only. Foto: Europharma
SuperSmolt-fôret til Europharma kalt for Feed Only. Foto: Europharma

- Fisken vi satte ut i slutten av mars veide i gjennomsnitt mellom 170 og 210 gram. Bare syv måneder senere veier samme fisken mellom 3100 og 3300 gram, opplyser Rød.

Etter tre måneder var dødeligheten mellom 0,5 og 0,8 prosent. K J Eide Fiskeoppdrett har fått produksjonstiden på sjø ned til 12 måneder,  opplyser Europharma i en pressemelding.

Fakta om selskapet: 

  • Eide Fjordbruk AS, Fyllingsnes Fisk AS og K J Eide Fiskeoppdrett AS er alle selskap 100 prosent familieeid. Tredje generasjon fra familien Eide er nå på vei inn i den daglige driften.
  • Årlig produksjon er i snitt på ca. 8000 tonn laks/ørret. Hovedkontoret og settefiskanlegget ligger i Fusa kommune.
  • Matfiskproduksjon av laks og ørret foregår ved åtte lokaliteter i Kvinnherad og Lindås kommune. Selskapene har fem konsesjoner for oppdrett av laks/ørret, der av en konsesjon er for forskning og utvikling (FoU) for utprøving av triploid fisk. Settefisk-konsesjonene er samlokalisert i Eidestøa ved Skogseidvannet. Produksjonen skjer i kar på land og merder i vann.
  • Selskapene til Eide har sterk fokus på miljø og omgivelser, dette gjelder både for settefisk- og matfiskproduksjon.

 

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse