Gå til innhold
Slik ser illustrasjonen av anlegget til Premium Svensk Lax.
Slik ser illustrasjonen av anlegget til Premium Svensk Lax.

AKVA group Land Based har signert en ingeniør- og designkontrakt med det svenske selskapet Premium Svensk Lax for bygging av et 10.000 tonns RAS produksjonsanlegg i Värmland, Sverige.

Premium Svensk Lax har fått tillatelse fra svenske myndigheter til å produsere 10 000 tonn stor laks på land basert på AKVA groups bærekraftige nullvannskonsept (ZWC). ZWC-teknologien består av denitrifisering og fjerning av fosfor som renser prosessvannet for gjenbruk i oppdrettssystemet og minimerer utslipp av næringssalter, melder AKVA group i en pressmeelding. 

Premium Svensk Lax har valgt AKVA group som den foretrukne leverandøren for levering og installasjon av det miljøvennlige resirkulerings-akvakultursystemet (RAS) koblet til ZWC-teknologien. Hvis de blir tildelt, vil leveransene fra AKVA group inneholde en komplett RAS inkludert kar, fiskehåndtering for stor laks, fôringssystem og annet ekstrautstyr for komplett anlegg.

- Å få myndighetsgodkjenning for et landbasert oppdrettsprosjekt i Sverige er et stort gjennombrudd oppnådd av Premium Svensk Lax. Vi ser frem til å fortsette arbeidet med det ambisiøse teamet i Premium Svensk Lax, sier Jacob Bregnballe salgsdirektør i AKVA group Land Based.

Har du en sak du
vil tipse oss om?