Gå til innhold
Annonse

Forskere fra Nofima har studert utviklingen av produksjonskost i norsk oppdrettsnæring. Spesielt har utgifter til bekjempelse av lakselus dratt kostnaden betydelig oppover. Lusetellingen alene representerer bort i 80 årsverk for hele bransjen.

Annonse

Pål Mugaas Jensen

Tidligere i år annonserte Nordea at produksjonskostnaden i norsk laksenæring ville dra seg over 30 kroner i år. Det fikk direktør i Fiskeri og havbruksnæringens forskningsforn (FHF) Geir Andreassen til å sette morgenkaffen i halsen. Han tok derfor et initiativ til å sette ut en FHF-finansiert bestilling til Nofima på å gå kostnadsutviklingen nærmere etter i sømmen ad en vitenskapelig vei.

I juni satt derfor Nofima i gang på det som skal munne ut i en rapport som skal være klar til Havbrukskonferansen i oktober.

Men på FHF og forskningsrådets konferanse på Aqua Nor, tirsdag, ble det dryppet litt av funnene.

Saken fortsetter under bildet.

Audun Iversen, Lusekostnader
Audun Iversen, Lusekostnader

Lusebekjemping er dyrt, sa Audun Iversen fra Nofima.

- Fra 2012 til 2014 økte produksjonskostnadene med 5 kr per kilo. Et kilo slaktet laks kostet i 2014 ca 28,50 kr å produsere, sa Nofimaforsker Audun Iversen på konferansen.

Og altså ifølge Nordea passerer vi 30 kr/kg i år.

Av de ulike postene produksjonskostnaden består av har Iversen og kolleger funnet at alle øker, men at noen poster øker mer enn andre. Mest øker sekkeposten «Andre kostnader» der utgifter til lakselusbekjempelse ligger.

- Vi har funnet ut at lusekostnaden økte fra 70-80 øre/kg på 2011 generasjonene, mens den var på 2,30 kr/kg på 2013-generasjonene, sa han.

De ulike lusekostnadene

- Bare det å telle lus er en blitt en betydelig utgiftspost. Det tar to personer en hel arbeidsdag å telle et anlegg. Dette må gjøres en gang i uken. Dermed brukes det til sammen en 70-80 årsverk bare på lusetelling, sa Iversen.

Lusetelling, Mattilsynet, lakselus, inspeksjon
Lusetelling, Mattilsynet, lakselus, inspeksjon

To personer, en hel dag per telling. En telling i uken per anlegg. Sånt blir det årsverk av - faktisk hele 80 i året for hele bransjen. Foto: Mattilsynet.

- Bruk av rensefisk legger ca 19 øre per kilo på produksjonskostnaden. Utgifter til fôr og røkting av den legger til ytterligere 16 øre.

- Kjøp av not koster 75 øre per kilo.

- Bruk av luseskjørt blir til 25 øre/kg

- Avlusning med tradisjonelle midler koster i snitt 1,35 millioner kroner/lokalitet/behandling, noe som 34 øre/kg

- Avlusning med hydrogenperoksid er litt dyrere enn tradisjonelle og koster 2,25 mill. kr/lokalitet/behandling – 56 øre/kg

- Det er stor variasjon mellom selskap, men typisk er at det behandles en 3-4 ganger per år. Dermed blir behandlingskostanden alene på et sted mellom 1,25-1,6 kr/kg.

Oppsummert blir det 1,3 til 2 milliarder kroner for hele næringen

Summerer man de forebyggende tiltakene kommer man til at lakselus koster oppdretterne mellom 3-4 milliarder kroner per år, konkluderer altså Ivesen.

De andre kostnadene

Men det er altså ikke bare lakselusbehandling som har gitt oppdretterne økte utgifter. - Fôrprisen har økt med 1,5 kr/kg. Des skylles det økte priser på enkelte råvarer, men fôrprisen har økt mer enn råvarekostnadene, så her har nok fôrselskapene også klart å hente ut en større margin.

- Den økonomiske fôrfaktoren har også øket. Og det på tross av at den biologiske ikke har øket, den har vært stabil i mange år. Men forklaringen er at det er mer stor fisk som dør, på grunn av økte lusebehandlinger. Og når stor fisk dør blir det dyrt, påpekte Iversen.

Iversen sa at de ikke finner at sykdom har dratt produksjonskostnaden særlig oppover.

- Men har du syk fisk øker du risikoen ved for eksempel lusebehandling, sa han.

Også arbeidskostnaden er nå økende.

- I 20-30 år har arbeidskostnaden per kilo gått nedover, men nå ser vi at den faktisk går oppover, sa han.

Kan det snus?

Det store spørsmålet blir om dette er varige kostnadsøkninger eller om det går an å snu det.

- Det kommer vi tilbake til i den endelige rapporten i oktober, sier han.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse