Gå til innhold
Annonse

ATP metoden kan være et godt supplement til mikrobiologisk kontroll for å påvise Listeria

Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit/Kyst.no.
Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit/Kyst.no.

Mikrobiologiske tester for å påvise og kontrollere Listeria i produksjonsanlegg for laks og ørret er kostbart, tidkrevende og gir ikke et øyeblikksbilde av situasjonen. Næringen ønsker derfor å finne en alternativ metode.

Annonse

I dette prosjektet har forskerne studert om det var mulig å erstatte mikrobiologiske tester med ATP metoden for påvisning av Listeria. Resultatene viser at de heller kan utfylle mikrobiologiske tester enn å erstatte de, melder FHF på sine nettsider. 

Prosjektet er ledet av Nofima. ATP testen er nyttig på den måten at den kan brukes til å påvise rester av smuss fra slaktefisken på produksjonsutstyret. Den er spesielt sensitiv for påvisning av blodrester eller varmebehandlet produkt.

Dersom det er mye fett i smusset eller mye rester av salt og røyksyre så er testen mindre sensitiv. Dermed så kan ATP testen si noe om renholdet på slakteriet. Det ble likevel ikke påvist at testen gir pålitelig svar på bakterievekst. Bakterier i nivåer relevant for renholdskontroll har ikke i seg selv nok ATP til at det påvises ved å måle på ATP, påpekes det. 

ATP metoden anbefales brukt som en rask og relativt billig måte for å måle om renholdet er effektivt. For å kunne si noe om Listeria er det fortsatt ordinære mikrobiologiske analyser som er beste praksis.

Les mer om prosjektet og resultatene fra prosjektet her.

ATP står for adenosin triphosphate, og finnes i alle celler. Det er ATP som frakter energi mellom cellene i alle levende organismer, inkludert bakterier. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse