Gå til innhold
Annonse
NRS fikk avslag på sitt utviklingskonsept FlipCage. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.
NRS fikk avslag på sitt utviklingskonsept FlipCage. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.

Fiskeridirektoratet har avslått søknad fra Norway Royal Salmon ASA om seks utviklingstillatelser til konseptet FlipCage.

Annonse

Det melder Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider. 

Det omsøkte konseptet gjelder tre roterbare oppdrettsmerder som muliggjør skifte mellom åpen og lukket drift. En hovedflåte skal være plassert mellom de tre oppdrettsmerdene. Søker planlegger å benytte konseptet på konvensjonelle lokaliteter med moderate værforhold; Hs 1-1,5 meter for lukket og Hs 2,5-3,5 for åpen drift. 

I avslaget skriver de at etter en samlet vurdering finner Fiskeridirektoratet at det er usikkert om konseptet er konstruksjonsmessig realiserbart grunnet konseptets kompleksitet.

- Dokumentasjonen av ny eller forbedret produksjonsteknologi vurderes som mangelfull og Fiskeridirektoratet har etter en helhetsvurdering av konseptet kommet til at vilkåret om betydelig innovasjon ikke er oppfylt. 17/17562 12 Fiskeridirektoratet finner ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt de øvrige vilkårene for tildeling av utviklingstillatelse er oppfylt, ettersom det avgjørende vilkåret om at prosjektet må innebære «betydelig innovasjon» ikke er oppfylt, melder de. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse