Gå til innhold
Annonse
Skisse over Fjord Farm konseptet. Foto: Lerøy Seafood Group.
Skisse over Fjord Farm konseptet. Foto: Lerøy Seafood Group.

Fiskeridirektoratet har avslått Lerøy Seafood Group sin søknad om fem utviklingstillatelser for å utvikle konseptet «Fjord Farm».

Annonse

Lerøy Seafood Group ASA har i samarbeid med Fjord Solutions AS og deres utviklingspartnere Egersund Net AS og AKVA group ASA søkt om 5 utviklingstillatelser for å utvikle konseptet «Fjord Farm». Søknaden kom inn til Fiskeridirektoratet 23. mars 2017, og fredag 29 juni fikk de avslag på søknaden, melder direktoratet på sine hjemmesider. 

De skriver i avslaget at “ Prosjektets slamoppsamlingssystem vurderes å innebære nyhetselementer og samtidig være en forbedring sammenliknet med alminnelig kjent teknologi og allerede omsøkte konsepter, da det vil kunne bidra til å løse næringens utfordringer med organisk utslipp på lokaliteter med svak resipient. Utviklingen av systemet vurderes likevel å ikke være betydelig, og oppfyller dermed ikke vilkåret om betydelig innovasjon”.

Konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group, Stig Nilsen sier til Kyst.no at før de kommenterer dette nærmere, vil de bruke tid på å sette seg grundig inn i avslaget og direktoratets begrunnelse. 

Nye fjordarealer

Ifølge søker vil «Fjord Farm»-konseptet muliggjøre havbruk i fjordarealer som i dag ikke er tatt i bruk, samtidig som miljø og fiskehelse ivaretas på en god måte. Søker anfører at de gjennom en lengre periode har analysert styrke og svakheter ved dagens havbruksteknologi. Dette arbeidet har resultert i konseptet «Fjord Farm», som er et komplett konsept for havbruk med fokus på sikring mot rømming, god fiskehelse og oppsamling av slam.

Prosjektets overordnede målsetning er å utvikle innovative og funksjonelle havbruksteknologier som sammen fungerer som et komplett integrert anlegg og som bidrar til å løse næringens utfordringer med hensyn på miljø, fiskehelse og areal. Det er tenkt at konseptet skal benyttes på strømsvake lokaliteter.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse