Gå til innhold

Ballangen Sjøfarm slår tilbake etter algeoppblomstringen

Ballangen Sjøfarm øker resultatet betydelig i 2020, og har fått snudd skuten etter algeproblemer i 2019. Foto: Ballangen Sjøfarm
Ballangen Sjøfarm øker resultatet betydelig i 2020, og har fått snudd skuten etter algeproblemer i 2019. Foto: Ballangen Sjøfarm

Etter det alvorlige algeangrepet i 2019, har Ballangen Sjøfarm nå slått tilbake og økte driftsresultatet med 35 millioner i 2020. 

Ballangen Sjøfarm er et oppdrettsselskap som årlig produserer 10 000 tonn laks i Ofotfjorden, i Evenes og Narvik kommune.

Omsetningen til selskapet økte fra nær 98 millioner kroner i 2019 til nær 124 millioner kroner i 2020, en økning på 26 millioner kroner. 

Driftsresultatet økte også og gikk fra 7 millioner kroner i 2019 til 42 millioner kroner i 2020. Driftsmarginen endte på solide 34 prosent  i 2020, fra 7 prosent året før. Regnskapet for 2020 viser et årsoverskudd på om lag 36 millioner. 40 millioner avsettes til utbytte hvor beløp utover årets overskudd overføres fra annen egenkapital.  

Nøkkeltall fra regnskapet til Ballangen Sjøfarm i 2020 og 2019:
Nøkkeltall fra regnskapet til Ballangen Sjøfarm i 2020 og 2019:

Fikk ut ny fisk tidlig

Styret skriver i årsberetningen av selskapet ble hardt rammet av algeangrep våren 2019 som medførte tap av ca 866 tusen fisk tilsvarende 1 189 tonn.

- Dette medførte betydelige tap for selskapet, men med hjelp av forsikring og god innsats fra alle ansatte har man fått gjennomført nyutsett av fisk som gjør at man kom i full drift så snart som mulig etter hendelsen. For å kompensere for tapet har Fiskeridirektoratet innvilget Ballangen Sjøfarm dispensasjon for å overstige MTB på selskapsnivå, som innebærer en mulig merproduksjon på 3 022 tonn fordelt over en fem årsperiode. Selskapet er godt i gang med utnyttelse av denne merproduksjonen, og per 31.12.20 er 28 prosent brukt, skriver styret. 

- Effektiv balanse 

Styret påpeker at Ballangen Sjøfarm har stort fokus på å hindre rømming og bekjempelse av lakselus,og sier en av hovedgrunnene for å inngå i en samdrift med Cermaq Norway AS var og er fortsatt å optimalisere driften på en slik måte at det ikke påvirker det ytre miljø.

- Samdriftsavtalen muliggjør effektiv brakklegging av områder slik at fjordsystemet holdes i en effektiv balanse, spesielt med tanke på lakselus og som forebygging mot fiskesykdommer. Ballangen Sjøfarm AS har aldri hatt rømminger fra sine anlegg. Dette har sammenheng med sterkt fokus på solide løsninger på anlegget, god planlegging og kvalitetssikring av anleggsutsett, kontinuerlig vedlikehold og kontroll og ikke minst en dedikert arbeidsstokk og bedriftskultur som er innarbeidet over mange år, opplyser styret.

Vil bygge smoltanlegg

Ballangen Sjøfarm AS planlegger også eget smoltanlegg, som de mener er av stor betydning for å redusere miljøpåvirkningene. Gjennom egen produksjon av smolt i umiddelbar nærhet til produksjonsområdene av laks, reduseres transporttiden av smolten, en kan redusere sjøvannsfasen og øker kontrollen med kvaliteten på smolten. 

Ballangen startet i november prosessen mcd å bli ASC-sertifisert, som de mener vil kreve at de er ytterligere skjerpet med tanke på deres påvirkning på det ytre miljø. Første lokalitet, Jevik er nå sertifisert. 

Ballangen Sjøfarm eier to tillatelser å 804 tonn, 1 konsesjon å 253 tonn, og en tillaltese å 292 tonn, totalt 2153 tonn. Selskapet har kjøpt 1% økt MTB + en tillatese på 292 tonn i 2020. I tillegg drifter Ballangen Sjøfarm 4306 tonn for Cermaq Norway, gjennom en samdriftsavtale. 

Alle 30 ansatte er ansatt i Ballangen Sjøfarm. Som en konsekvens av samdriften blir 1/3 del av disse lønnsbelastet Ballangen Sjøfarm. 

Kyst.no har bedt om kommentar til regnskapet fra daglig leder Erik Sommerli. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?