Gå til innhold
Illustrasjonsfoto fra Kråkholmen lokaliteten til selskapet. Foto: Bjørøya.
Illustrasjonsfoto fra Kråkholmen lokaliteten til selskapet. Foto: Bjørøya.

Bjørøya Fiskeoppdrett AS hadde i 2016 et meget solid driftsresultat. Flatanger-selskapet økte driftsresultatet med omlag 58,6 millioner kroner fra året før.

Bjørøya Fiskeoppdretts regnskap for 2016 viser en liten nedgang i omsetning på nær fire millioner, men selskapet hadde derimot et solid driftsresultat hvor selskapet økte fra 95,6 millioner (2015) til 154,3 millioner i fjor, som tilsier en økning på 58,6 millioner kroner.

Selskapet skriver i årsberetningen at fremtidsutsiktene for selskapet er rimelig gode, men utfordrende.

Lus og PD 

Den største operasjonelle risikoen for Bjørøya Fiskeoppdrett AS, mener de er knyttet til til fiskehelse med et spesielt fokus på utbredelsen av lakselus og PD.

"Det viktigste tiltaket for bekjempelse av lus, er bruk av rensefisk. Bjørøya har sammen med partnere investert i anlegg for produksjon av rognkjeks som skal sikre selskapet tilstrekkelig kapasitet i årene som kommer", melde de. 

Les også: Satt ny besøksrekord på merdkanten – vil ha enda flere ut på tur

Markedssituasjonen sier selskapet har i løpet av regnskapsåret vært preget av god etterspørsel av laks og høye priser.

Forventer fortsatt høye priser

Utsiktene for 2017 mener selskapet indikerer fortsatt et høyt prisnivå da det fremover ikke forventes noe vekst i den globale tilførselen av laks.

Tross ingen slakting av laks i første kvartal av 2016, mener styret at likviditeten har vært god gjennom året. Selskapet har finansiert investeringer selv, eller igjennom leasing avtaler. I utgangen av året har selskapet en bankbeholdning på 53 millioner, og meget god arbeidskapital, melder de.

Les også: Bjørøya AS danner eget holdingselskap

De skriver også at deres strategi med hensyn til finansiell risiko er i hovedsak uforandret fra tidligere år.

Regnskapet for 2016 skriver de er gjort opp med et årsresultat på kroner 115,2 millioner, som utgjorde 30 % av driftsinntektene.

- Miljø bra, med lavt sykefravær

De opplyser at ved utgangen av 2016 var det 31 faste ansatte, fem på midlertidig avtale, tre lærlinger, og 14 ekstrahjelper (helger og ferier) i selskapet.

Styret sier de er av den oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god.

De skriver at sykefraværet er 5 % av den totale arbeidstiden i selskapet i 2016, og påpeker at det ikke har skjedd ulykker av noen art i regnskapsåret eller hittil i 2017.

Har du en sak du
vil tipse oss om?