Gå til innhold
Annonse
Hulda Bysheim, tilsynskoordinator fisk og sjømat region Sør og Vest i Mattilsynet. Foto: Privat.
Hulda Bysheim, tilsynskoordinator fisk og sjømat region Sør og Vest i Mattilsynet. Foto: Privat.

Mattilsynet er klare på at det er vanskelig å trekke frem den beste lusetrategien i havbruksnæringen. Hva som virker har de likevel noen tanker om.

Annonse

Forrige uke skrev Kyst.no om Troland Lakseoppdrett AS som lar lusetallene stige oppunder lusegrensen for å la rensefisken virke og dermed reduserte bruken av medikamenter mot lus. Andre oppdrettere har strategi om å avluse på 0,1 til 0,2 for å unngå at lusetallene i det hele tatt nærmer seg grensen, for å redusere lusepresset.

Etter saken om Troland fiskeoppdrett, fikk Kyst.no flere henvendelser rundt hvilke lusestrategier som virker, hvordan de påvirker lusepresset i de ulike området, og hva Mattilsynet tenker om de ulike strategiene.

Hulda Bysheim som er tilsynskoordinator fisk og sjømat region Sør og Vest i Mattilsynet, synes det er positivt at næringen finner forebyggende tiltak som begrenser antall behandlinger som oppdrettsfisken utsettes for, og som begrenser utslippet av medikamenter i miljøet.

- Samtidig er Mattilsynet opptatt av at rensefiskens velferd også må ivaretas, legger hun til.

- Bør ha en "plan B"

Bysheim påpeker at det er opp til virksomhetene å sikre at de holder seg under grensen på lakselus.

- Dersom de nærmer seg grensen ved bruk av rensefisk, bør de ha en "plan B", som de raskt kan iverksette dersom rensefisken ikke har god nok effekt, sier hun.

Hun påpeker at jo lavere lusenivåer næringen klarer å holde, jo lavere blir smittepresset. Men sier samtidig at det kan være forskjellige hensyn som kommer i konflikt med hverandre, som for eksempel hensynet til oppdrettsfiskens velferd i forbindelse med behandling mot lus.

- Det finnes ingen fasitsvar på om det er best å holde lusetallene nede eller slipper de opp langs grensen.  Det er opp til hver enkelt virksomhet i samarbeid med fiskehelsepersonell og andre aktører i området å komme frem til en strategi som sikrer at de holder seg innenfor rammene som regelverket setter, både når det gjelder grenser for antall lakselus, utslipp til miljøet og oppdrettsfiskens og rensefiskens velferd. Det er en utfordrende balansegang, forklarer Bysheim.

- Kombinasjon av tiltak virker

Det Mattilsynet opplever som erfaringsmessig fungerer best er å har flere tiltak som kompletterer hverandre.

- Det er viktig å ha både forebyggende tiltak og tiltak for å fjerne lus som allerede har kommet inn i systemet. I tillegg til tiltak på enkeltlokaliteter mener Mattilsynet at det er viktig å se på strukturelle tiltak som lokalitetsstruktur og brakkleggingsområder. Her er det forebedringspotensiale i mange områder, men det fordrer at hele næringen i området samarbeider, sier hun. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse