Gå til innhold
Annonse
Fra tidligere dialogmøte i regi av Fiskeridirektoratet.
Fra tidligere dialogmøte i regi av Fiskeridirektoratet.

Fredag 15. januar arrangerer Fiskeridirektoratet eit dialogmøte med bakgrunn i forslaget til regelendring ved bruk av lusemidlar i oppdrettsnæringa.

Annonse

– Vi har invitert alle relevante miljø til møtet i Bergen for å diskutere forslaget ei arbeidsgruppe i Fiskeridirektoratet har kome med for å endre akvakulturforskrifta. Endringane skal medvirke til å redusere negative miljøeffektar av behandling mot lakselus, seier seniorrådgivar Else-Marie Stenevik Djupevåg i Fiskeridirektoratet.

På møtet kjem representantar frå oppdrettsnæringa, fiskehelse, legemiddelverket, brønnbåtnæringa, fiskarlaget og forvaltning.

– Forslaget til endra regelverk vil etter dialogmøtet bli ferdigstilt og deretter sendt på høyring i byrjinga av februar med ein kort høringsfrist på seks veker, seier Stenevik Djupevåg.

Fiskeridirektoratet reknar med at regelverket med endringane skal vere vedtatt i løpet av april i år.

Møtet er lukka for presse og publikum.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse